Wierni u grobu Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej
20:16 | 12.05.2019 | Wyświetleń: 1402 | Autor: ks. Paweł Kłys

Rowerami, samochodami, autokarami, a nawet pieszo pielgrzymowano do grobu Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej, której znajduje się w kościele p.w. N.S.J. w Parznie k. Bełchatowa.

Mszy świętej celebrowanej dziś popołudniu w kolejną – 197. rocznicę urodzin Czcigodnej Służebnicy Bożej przewodniczył ksiądz biskup Ireneusz Pękalski – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

– Potrzebni są nam przewodnicy na drogach naszego życia. – mówił w homilii bp Pękalski. – Potrzebujemy dobrych pasterzy, którzy nas poprowadzą właściwą drogą, ale nie tylko ukazując nam tę drogę swoim słowem nauczaniem, ale przede wszystkim przykładem swojego w pełni oddanego Chrystusowi życia. Wanda Malczewska z pewnością takich pasterzy na drogach swojego ziemskiego pielgrzymowania spotkała, ale oczywiście pierwszymi nauczycielami wiary i zaufania Chrystusowi byli jej rodzice. I tak z pokolenia na pokolenie przypomina nam jest przez świętych i błogosławionych czy kandydatów na ołtarze prawda, że każdy z nas jest powołany do świętości. – podkreślił.

zobacz także: WANDA MALCZEWSKA – CZCIGODNA Z PARZNA

– Świętość składa się z drobiazgów. Kiedy przygotowywałem na potrzeby procesu beatyfikacyjnego Wandy Malczewskiej jej życie pod kontem heroiczności cnót, musiałem udowodnić, na podstawie zgromadzonego materiału, że ona w codziennym życiu była wierna Panu Bogu, w swoich codziennych obowiązkach względem Pana Boga i wobec bliźnich. Dobrze znamy jej życie pełne heroiczności. – zaznaczył kaznodzieja.

Po zakończeniu liturgii, zebrani w świątyni udali się do krypty, która znajduje się pod prezbiterium kościoła, aby tam przy grobie Wandy Malczewskiej, wspólnie modlić się o jej beatyfikację.

Następnie pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany w ogrodzie obok kościoła.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.