Archidiecezja Łódzka
Weekend z Duchem Świętym i Wspólnotą Chemin Neuf
07:16 | 15.05.2019 | Wyświetleń: 544 | Autor: ks. Paweł Kłys
Zastanawiasz się jak Duch Święty działa dziś? Jak można żyć pełnią zmartwychwstania od teraz? Co zrobić, by żyć doświadczeniem Uczniów z Dziejów Apostolskich?  Dołącz do nas!
Razem poszukamy odpowiedzi na te pytania a potem…wykorzystamy okazje NOCY MUZEÓW, żeby stworzyć przestrzeń ewangelizacji na ulicy Piotrkowskiej 2. Damy się poprowadzić Duchowi Świętemu! Taki jest plan;)


filmik reklamujący: https://www.facebook.com/misja.18.30/videos/284229695814643/ 


Do udziału w weekendzie zapraszamy wszystkich w wieku 18-30 lat.

kiedy? od 18.05 godz. 10:00 do 19.05. godz. 15:00

gdzie?: Akademik Wspólnoty Chemin Neuf ul. Jaracza 11

zapisy:  https://www.chemin-neuf.pl/pl/homepage/nasze-propozycje/mlodzi-18-30-lat/wydarzenia/5b51f8ba396588ce7c462780/weekend-z-duchem-%C5%9Awi%C4%99tym
tel 602 642 442

Częścią weekendu jest modlitwa uwielbienia w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego (ul. Piotrkowska 2) w sobotę 18.05 od godz. 20.00 do 24.00. Będzie ona połączona z ewangelizacją uliczną. Zapraszamy na nią każdego niezależnie od wieku.

W samym centrum Łodzi: uwielbienie, kawiarenka, rozmowy z przechodniami, pantomima, modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uzdrowienie, naleśniki, świadectwa, szukanie skarbów, adoracja, spowiedź, gorąca herbata i wiele innych atrakcji, które Duch Święty już dla nas przygotował. Wstęp wolny kiedy tylko chcesz!

Do zobaczenia!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.