Archidiecezja Łódzka
Tomaszów Maz.: Marsz dla życia i rodziny 2019
10:38 | 20.05.2019 | Wyświetleń: 816 | Autor: ks. Paweł Kłys
Parafia NSJ w Tomaszowie Mazowieckim już po raz siedemnasty była organizatorem niezapomnianego festynu rodzinnego „Wielka majówka z mamą i tatą”. Co istotne, w/w wydarzenie rozpoczęła kolejna z jakże pięknych inicjatyw, a mianowicie – siódmy tomaszowski Marsz dla życia i rodziny, który w radosnym, kolorowym i rozśpiewanym korowodzie pod hasłem „W rodzinie siła” wyruszył z Parafii NMP Królowej Polski i idąc ulicami miasta dotarł na festyn w parafii NSJ.
Na starszych oraz młodszych czekało tutaj wiele atrakcji: występy zaproszonych zespołów ludowych, solistów, dzieci, młodzieży, a nawet chóru miejskiego. O różnorodne przysmaki kulinarne zadbali parafianie. Swoją naturalną potrzebę ruchu milusińscy mogli zaspokoić na różnorodnych przyrządach, czy też podczas różnorodnych konkurencji sportowych. Zaprzyjaźnione służby mundurowe zaprezentowały wszystkim chętnym charakterystykę swojej pracy.
Odprawiono plenerowe „Nabożeństwo Majowe”, a także uroczystą Mszę św. Festyn zakończyło losowanie szczęśliwego uczestnika zabawy, a także piękny pokaz sztucznych ogni! Wszyscy licznie przybyli goście wraz z kapłanami obiecali spotkać się na podobnej imprezie już za rok!
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.