Pielgrzymują do Łagiewnik modląc się za Łódź i Łodzian
10:52 | 11.05.2019 | Wyświetleń: 1479 | Autor: ks. Paweł Kłys

Grupa ponad 100 osób w różnym wieku wyruszyła dziś rano z łódzkiej katedry do grobu bł. o. Rafała Chylińskiego w Łagiewnikach, modląc się w intencjach trudnych problemów społecznych miasta i regionu.

– Dzisiejszą pielgrzymkę organizujemy pod hasłem: „Młodzi trzeźwi i wolni”. – tłumaczy ks. Marcin Majsik – diecezjalny moderator ruchu Światło Życie Archidiecezji Łódzkiej. – W czasie tej drogi chcemy prosić, aby Chrystus Pan wyzwalał tych ludzi, którzy doświadczają różnych uzależnień, a wraz z Nim chcemy nieść problemy różnych osób, które doświadczają problemów rodzinnych i osobistych. Chcemy w naszych sercach zanieść te osoby Panu Jezusowi i prosić o wstawiennictwo bł. Rafała Chylińskiego, którego grób znajduje się w łódzkich Łagiewnikach. – podkreśla organizator dzisiejszego pielgrzymowania.

Pielgrzymowania rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, którą poprowadził ks. bp Adam Lepa. Pogratulował on pątnikom odwagi i zaangażowania oraz wskazał, że ich przejście przez miasto z modlitwą i śpiewem, będzie dawaniem świadectwa miłości do Chrystusa i Kościoła.

– Idę na tę pielgrzymkę, bo uważam, że modlitwa za te osoby, które mają problem z trzeźwością jest bardzo ważna i trzeba się za te osoby modlić oraz wspierać je duchowo. Nie jestem tu sama, ale jestem wraz z przyjaciółmi. – mówi Agnieszka Olszewska.

– Jestem tutaj, bo mam możliwość modlenia się za tych, którzy tej trzeźwości pragną,  a nie mogą jej doświadczyć, bo z różnych powodów są uwikłani. Nasza ofiara jest w pewien sposób wynagradzaniem i modlitwą w ich intencji. – tłumaczy Piotr Michnowski.

Wspólne pielgrzymowanie jak co roku zakończy się Eucharystią, a następnie zawierzeniem miasta i jego mieszkańców przy grobie bł. Rafała Chylińskiego, w Sanktuarium św. Antoniego w łódzkich Łagiewnikach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.