Archidiecezja Łódzka
Odpust w parafii Dobrego Pasterza
15:00 | 12.05.2019 | Wyświetleń: 665 | Autor: Antoni Zalewski

Przypadająca w tym roku 12 maja IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień modlitwy o powołania. Podczas Mszy świętej czyta się Ewangelię wg św. Jana, w której Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem. Tego dnia w kościele pw. Dobrego Pasterza w Łodzi odbył się parafialny odpust.

Był on okazją do radosnego świętowania we wspólnym gronie i wspominania dotychczasowej historii parafii. Podkreślono również i zaakcentowano kwestie chrześcijańskiej hierarchii wartości oraz jej wadze w życiu człowieka – o czym nauczał w homilii dostojny gość, ks. dr Krzysztof Majacz, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi, który celebrował Mszę odpustową.

Uroczysta suma została odprawiona o godz. 13.00 za „parafian, dobrodziejów i przyjaciół”. Wyjątkowości tej Uczcie Eucharystycznej dodawało liczne grono wiernych i kapłanów z dekanatu Łódź-Bałuty, poczty sztandarowe z sąsiednich parafii, procesje na wejście i na zakończenie oraz specjalna na ten dzień oprawa muzyczna.

Ks. dr Krzysztof Majacz w homilii zwrócił uwagę wiernym na to, że chrześcijanin jest cały czas zawieszony pomiędzy światem materii i ducha. Z tego powodu jego hierarchia wartości uwzględnia różne stopnie dobra. Podkreślił jednak, iż w dokonaniu właściwego wyboru może nam pomóc uporządkowanie dóbr ze względu na ich „wielkość”. I jeżeli na pierwszym miejscu naszych wyborów postawimy Boga, Jezusa Chrystusa, to całe nasze życie: osobiste, rodzinne, społeczne będzie nienagannie uporządkowane. Kaznodzieja zakończył swoje rozważanie przemiłymi życzeniami dla parafii Dobrego Pasterza, która obchodzi swoje imieniny.

Na zakończenie Mszy św. miała miejsce odświętna procesja, która prowadziła pobliskimi ulicami wokół kościoła. Po niej został odśpiewany hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Następnie celebrans pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem.

Proboszcz, Ks. Czesław Duk, wyraził gorące podziękowanie księdzu Krzysztofowi Majaczowi za odprawienie sumy i słowa homilii, obecnym parafianom oraz licznym gościom za udział w tegorocznym odpuście, a przede wszystkim tym, którzy zaangażowali się w jego przygotowanie i organizację.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.