Archidiecezja Łódzka
Nabożeństwa fatimskie u Dobrego Pasterza
15:00 | 14.05.2019 | Wyświetleń: 916 | Autor: Antoni Zalewski

Dnia 13 maja, w 102 rocznicę rozpoczęcia Objawień Matki Bożej w Fatimie i w 38 rocznicę zamachu na Jana Pawła II w parafii pw. Dobrego Pasterza w Łodzi rozpoczęły się  nabożeństwa fatimskie. Będą się one odbywały każdego 13 dnia miesiąca, aż do października – po Mszy św. wieczornej.

Objawienia fatimskie należą do najbardziej znanych objawień maryjnych w historii. Miały one miejsce przez 6 kolejnych miesięcy poczynając od 13 maja 1917 roku w Fatimie. Matka Boża ukazując się w tym mieście przekazała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Ma ono mieć charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Obrzęd uzyskał stosowną aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się na całym świecie.

Pierwszym w tym roku obchodom fatimskim w parafii Dobrego Pasterza-Mszy św. i nabożeństwu przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski. W czasie wygłoszonej homilii Jego Ekscelencja próbował dać odpowiedź słuchaczom na pytanie: Jak uczynić Maryję swoją drogą do Boga? W kolejnych słowach uzmysławiał, że budowanie Królestwa Boga, czyli wzrost Chrystusa w nas, jest celem zarówno ludzkości, jak i życia poszczególnych osób. Jako szczególną pomoc w rozwijaniu Królestwa Bożego w nas, Chrystus daje nam swoją Matkę. Ona jest wzorem, w jaki sposób realizować nasze życie i powołanie.   Mamy więc ciągle pytać i szukać tego, co i w jaki sposób czyniła, postępowała Maryja. Bądźmy więc wdzięczni Bogu za to, że przez chrzest święty wprowadził nas na drogę życia chrześcijańskiego, z naszą Matką. Dziękujmy Trójcy Świętej za tę łaskę i wszystkim, którzy nam ją pomogli przyjąć – naszym rodzicom, rodzicom chrzestnym, księżom, katechetom, Kościołowi – podsumował Biskup.

Po Mszy św., w czasie nabożeństwa, wszyscy wierni ze świecami przed figurką Matki Bożej Fatimskiej odmawiali poszczególne tajemnice różańca świętego i śpiewali pieśni maryjne.  Na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski a parafianie zostali  pobłogosławieni figurką Matki Bożej Fatimskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.