Archidiecezja Łódzka
Nabożeństwa fatimskie u Dobrego Pasterza
15:00 | 14.05.2019 | Wyświetleń: 593 | Autor: Antoni Zalewski

Dnia 13 maja, w 102 rocznicę rozpoczęcia Objawień Matki Bożej w Fatimie i w 38 rocznicę zamachu na Jana Pawła II w parafii pw. Dobrego Pasterza w Łodzi rozpoczęły się  nabożeństwa fatimskie. Będą się one odbywały każdego 13 dnia miesiąca, aż do października – po Mszy św. wieczornej.

Objawienia fatimskie należą do najbardziej znanych objawień maryjnych w historii. Miały one miejsce przez 6 kolejnych miesięcy poczynając od 13 maja 1917 roku w Fatimie. Matka Boża ukazując się w tym mieście przekazała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Ma ono mieć charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Obrzęd uzyskał stosowną aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się na całym świecie.

Pierwszym w tym roku obchodom fatimskim w parafii Dobrego Pasterza-Mszy św. i nabożeństwu przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski. W czasie wygłoszonej homilii Jego Ekscelencja próbował dać odpowiedź słuchaczom na pytanie: Jak uczynić Maryję swoją drogą do Boga? W kolejnych słowach uzmysławiał, że budowanie Królestwa Boga, czyli wzrost Chrystusa w nas, jest celem zarówno ludzkości, jak i życia poszczególnych osób. Jako szczególną pomoc w rozwijaniu Królestwa Bożego w nas, Chrystus daje nam swoją Matkę. Ona jest wzorem, w jaki sposób realizować nasze życie i powołanie.   Mamy więc ciągle pytać i szukać tego, co i w jaki sposób czyniła, postępowała Maryja. Bądźmy więc wdzięczni Bogu za to, że przez chrzest święty wprowadził nas na drogę życia chrześcijańskiego, z naszą Matką. Dziękujmy Trójcy Świętej za tę łaskę i wszystkim, którzy nam ją pomogli przyjąć – naszym rodzicom, rodzicom chrzestnym, księżom, katechetom, Kościołowi – podsumował Biskup.

Po Mszy św., w czasie nabożeństwa, wszyscy wierni ze świecami przed figurką Matki Bożej Fatimskiej odmawiali poszczególne tajemnice różańca świętego i śpiewali pieśni maryjne.  Na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski a parafianie zostali  pobłogosławieni figurką Matki Bożej Fatimskiej.