Archidiecezja Łódzka
Ks. Patrick Chauvet – rektor Katedry Notre-Dame w Paryżu przybędzie do Łodzi
11:00 | 09.05.2019 | Wyświetleń: 1672 | Autor: ks. Paweł Kłys / Foto: YouTube

Już w najbliższy piątek w łódzkiej bazylice archikatedralnej odbędzie się koncert na rzecz odbudowy katedry Notre – Dame w Paryżu, w czasie którego zaprezentowane zostaną Nieszpory Ludźmierskie – oratorium Jana Kantego Pawluśkiewicza. W tym łódzkim wydarzeniu artystycznym weźmie udział wyjątkowy gość, który na tę okoliczność przybędzie specjalnie do Łodzi z Paryża.

 – Wyjątkowym gościem naszego koncertu będzie ks. prał. Patrick Chauvet – rektor Katedry Notre-Dame w Paryżu. – poinformował arcybiskup Grzegorz Ryś. –  Bardzo zależało nam na tym, aby – jeśli to tylko będzie możliwe – na naszym koncercie był obecny ktoś, kto był świadkiem wydarzeń, które nie tak dawno miały miejsce w Paryżu. Jak się okazało, będzie to sam rektor Katedry Notre –Dames- ks. prał. Patrick Chauvet. – podkreślił metropolita łódzki.

Ksiądz Patrick Chauvet jest kapłanem archidiecezji paryskiej. Został wyświęcony na kapłana w 1980 roku przez kardynała Paryża ks. abpa François Marty. W czasie swojej posługi pełnił różne funkcje w Kościele Francuskim. 2 sierpnia 1999 roku Papież Jan Paweł II przyznał mu tytuł prałata honorowego Jego Świątobliwość. Dnia 1 września 2003 roku ksiądz Patrick został mianowany wikariuszem generalnym Archidiecezji Paryskiej.  W 2014 r. został dziekanem kapituły Notre-Dame de Paris i ekspertem Stolicy Apostolskiej w Unesco w kwestiach edukacyjnych. Natomiast w czerwcu 2016 r.  nadano mu tytuł Rektora Bazyliki Metropolitalnej Notre-Dame w Paryżu. Urząd ten pełni po dziś dzień.

zobacz także: Koncert na rzecz odbudowy Katedry Notre-Dame w Paryżu

Pomysłodawcą łódzkiego koncertu, który odbędzie się w najbliższy piątek 10 maja o godz. 20:00 jest arcybiskup Grzegorz Ryś, który zaraz po pożarze paryskiej Katedry wraz księżmi biskupami podjęli decyzję o zorganizowaniu tego koncertu. Podczas tego łódzkiego wydarzenia artystycznego zostanie przeprowadzona kolekta na rzecz odbudowy zabytkowej świątyni.

Wybór terminu nie jest przypadkowy, ponieważ dokładnie 48 lat temu – 11 maja 1971 roku – miał miejsce pożar łódzkiej katedry p.w. św. Stanisława Kostki.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.