Jubileusz 4 lat kapłaństwa w Łasku
08:33 | 30.05.2019 | Wyświetleń: 2019 | Autor: Piotr Drzewiecki

Dziesięciu kapłanów, którzy w 2015 roku przyjęli święcenia kapłańskie, świętowało ich 4. rocznicę w kolegiacie w Łasku. Mszy świętej rocznicowej przewodniczył bp Marek Marczak, ówczesny rektor seminarium i opiekun tego roku kapłanów.

W homilii bp Marczak odniósł się do powołania każdego z kapłanów. – Wiele osób mnie pyta co ksiądz robi. Najlepiej jest to zawarte w obrzędzie święceń prezbiteratu. Oni dzisiaj dziękują Bogu za powołanie jakie otrzymali. Każdy z nich ma świadomość, że to kim jest, zawdzięcza Panu Bogu, który go powołuje. Niektórzy odczuwają je od dziecka, inni odczytują je nieco później, mając za przykład dobrych kapłanów. Zawsze jednak powołanie jest głosem, który odczytujemy w naszych sercach. Głosem pochodzącym od Boga. On wlewa taką pewność, że powinieneś iść tą drogą (…) Oni dziękują także za to, że we wspólnocie Kościoła to powołanie zostało potwierdzone. Ci młodzi jeszcze kapłani dziękują także za bliskich, którzy pomogli im wzrastać i chronić to powołanie. Każdy z nich ma krótszą lub dłuższą listę osób, którym chcą ciągle dziękować. Tym osobom, do których zostali posłani. To także dobry moment by wobec Boga i wobec ludzi, na osobistej modlitwie wymienić to dziękczynienie. Wszyscy tu obecni proszą, byście w tym powołaniu dalej wytrwali i je pielęgnowali. Powołanie polega na odkrywaniu rozmaitych darów i talentów, które w sobie dostrzegacie. Dzisiaj życzymy wam byście ciągle wzrastali w tym czym Was Bóg obdarzył. Każdy prezbiter jest apostołem, tym posłanym przez Boga do ludzi. Trudności w misji kapłańskiej to rzecz oczywista i potrzebna, by wasza posługa miała faktycznie charakter apostolski. Apostołowie się nie zrażali, nie ustawali w misji głoszenia Ewangelii nawet jeśli groziło im to wtrąceniem do więzienia czy inne prześladowania. Trudności w głoszeniu Ewangelii mogą być szansą, by ludzie którzy są wrogo nastawieni, mogli doświadczyć nawrócenia. To nauka i przypomnienie, które jest dzisiaj tutaj w Polsce, nam współczesnym Apostołom bardzo potrzebne! Nie ograniczajcie sie tylko do kontaktów urzędowych. Szukajcie w waszej relacji z Jezusem bliskiej jak z przyjacielem. Codziennie próbujcie się z nim spotykać, rozmawiać, dzielić radościami i troskami. Życzymy Wam abyście mieli taką bliską serdeczną relację z Jezusem, który was wybrał i was posłał. Abyście cieszyli się owocami waszego powołania, patrząc na młodych którzy za waszym przykładem, pójdą za Jezusem zakończył bp Marek Marczak.

Po Eucharystii w kaplicy Matko Boskiej Łaskiej odśpiewano Nabożeństwo Majowe, zakończone uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i zasłonięciem łaskiej płaskorzeźby Matko Boskiej.

zobacz także: TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ! – ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 2015

Ks. Andrzej Michalak, ks. Adam Dolata, ks. Patryk Michalak, ks. Adam Gontarz, ks. Paweł Sudowski, ks. Sylwester Markowiak oraz nieobecni na jubileuszu ks. Piotr Sudowski i ks. Przemysław Dominiak przyjęli święcenia kapłańskie z rąk abp Marka Jędraszewskiego 28 maja 2015 roku w Archikatedrze Łódzkiej. Obecni byli także ks. Kamil Kacprzykowski i ks. Maciej Chodowski, którzy przyjęli święcenia w 2016 i 2017 roku oraz  franciszkanin ks.Marcin Droś, wyświęcony w 2015 roku w Łagiewnikach.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.