Archidiecezja Łódzka
Jubileusz 20 lat prezbiteratu
11:15 | 31.05.2019 | Wyświetleń: 1423 | Autor: Piotr Drzewiecki

Kapłani, którzy 29 maja 1999 roku przyjęli święcenia prezbiteratu, świętowali swój jubileusz w kolegiacie łaskiej. Mszy świętej przewodniczył, tak samo jak dwadzieścia lat temu, abp Władysław Ziółek.

W homilii abp senior nawiązał do osoby św. Jana Pawła II. – Chcemy razem z Maryją czuwać w wieczerniku Bożego Kapłaństwa. Święcenia przyjęliście jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II, a jubileusz przeżywacie w przededniu 40. rocznicy jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Papież Polak pomagał nam kapłanom zrozumieć, że trzeba najpierw otworzyć się na Jezusa, by odnaleźć głębię i sens kapłańskiego powołania. On jest powołany przez Chrystusa i dla Chrystusa w ludziach. To powołanie konkretyzuje się w drugim człowieku. „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem” (…) – mówił abp Ziółek.

Następnie celebrans wskazał na zadania prezbiteratu i współczesne problemy. – Kapłan, który na mocy święceń żyje tajemnicą Chrystusa, ma ukazywać człowiekowi Chrystusa jako klucz do zrozumienia samego siebie. Czyni to głosząc Ewangelię i dając osobiste świadectwo bezwzględnego i całkowitego oddania się Jezusowi. Samego człowieka nie stać na to. Tu potrzeba Bożego działania. Żyć i być całkowicie dla innych. Kapłan nie należy do siebie, ale do ludzi, którym służy. Dlatego tak ważne by był blisko człowieka i jego spraw. Kapłaństwo jest przeznaczone na użytek Kościoła i świata. On ma wolą, myślą i sercem wskazywać na Boga. Dlatego służba kapłańska będzie nieodzowna w każdym czasie, bez względu na poglądy i kulturę. Ludzie widzą w nas drogowskaz, byśmy wyprowadzali ich z ciemności do światła. Niektórzy domagają się zeświedczenia stanu kapłańskiego. Epoka nasza cechuje się manipulacją. Nie możemy ulec żadnej z nich! Potrzebujemy kapłana, który oddaje się ochoczo działaniu Pisma Świętego, żarliwie się modli, z całym przekonaniem głosi Ewangelię, umie bezinteresownie miłować, jest blisko wszystkim, szczególnie ubogim. Takich kapłanów potrzebujemy. Drodzy jubilaci! Wasza droga kapłaństwa wciąż trwa. Przed wami wiele radości, ale i trudności. Potrzeba byście byli zawsze obecnie służąc Bogu i ludziom – mówił abp Ziółek.

Mszę świętą zakończyło błogosławieństwo oraz odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. Na zakończenie był czas na życzenia i wspomnienia sprzed 20 lat.  29 maja 1999 roku święcenia prezbiteratu z rąk ówczesnego arcybiskupa łódzkiego Władysława Ziółka otrzymali: ks. Piotr Pirek, ks. Jacek Kacprzak, ks. Robert Batolik, ks. Robert Kuźma, ks. Adam Grałek, ks. Leszek Stefanek oraz nieobecny podczas jubileuszu ks. Robert Nowak.