Archidiecezja Łódzka
„BIEGNIEMY DLA GAJUSZA”
13:30 | 09.05.2019 | Wyświetleń: 605 | Autor: ks. Paweł Kłys

W dniu 19 maja 2019 roku parafia p.w. Świętej Rodziny w Łodzi zaprasza:

 • o godzinie 16.00 na Mszę świętą polową w intencji uczestników biegu,
 • o godzinie 16.45 na Bieg Rodzinny na dystansie około 600 metrów (bez rywalizacji),
 • o godzinie 17.13 na IV Bieg Świętej Rodziny „Biegniemy dla Gajusza” na dystansie około 5 km., którego trasa przebiegać będzie ulicami Retkini.

Start sprzed kościoła Świętej Rodziny mieszczącego się przy al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41a.

Opłata za bieg rodzinny to dobrowolna wpłata do puszki.

Opłata za bieg główny wynosi 15 zł (lub dowolna wyższa kwota wg własnego uznania). Dochód uzyskany z obu biegów będzie przeznaczony na rzecz Fundacji „Gajusz”.

Fundacja „Gajusz” powstała pewnej zimowej nocy 1998 roku na dziecięcym oddziale onkologicznym w szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi. Tisie Żawrockiej-Kwiatkowskiej, założycielce, zabrakło wówczas nadziei. Jej syn Gajusz miał 8 miesięcy. Przebywał w szpitalu prawie od urodzenia. Lekarze zaczęli przygotowywać matkę na jego śmierć. Obiecała wtedy, że jeśli maluch przeżyje, założy fundację, która będzie opiekowała się chorymi, potrzebującymi dziećmi. Kilka dni później Gajusz wyzdrowiał, a ona dotrzymała słowa. Fundacja Gajusz każdego roku wspiera ponad 200 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę, spełnia marzenia.

Limit uczestników to 200 osób.

W dniu zawodów przed plebanią będzie również możliwość zapisania się. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 14.00.

Przewidujemy przyznanie pucharów dla 3 najszybszych kobiet i mężczyzn. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale.

Dla uczestników przewidujemy smaczny posiłek regeneracyjny.

Bieżące informacje są dostępne w serwisie Facebook.

Informacja o zapisie

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 16 maja 2019 r. na niżej podane konto:

42 1020 3408 0000 4402 0448 4127

Tytuł przelewu: „IV Bieg Św. Rodziny-biegniemy dla Gajusza” oraz imię i nazwisko zawodnika.

Dokumenty do ściągnięcia

– Oświadczenie uczestnika biegu,

– Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego,

– Regulamin biegu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.