Zabierz obraz do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego | 28 kwietnia
11:51 | 13.04.2019 | Wyświetleń: 4489 | Autor: Antoni Zalewski

Drodzy Kapłani!

Zachęcamy Was do włączenia się w specjalne celebrowanie Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Zaproście swoich parafian, by w Niedzielę Miłosierdzia przyszli z obrazem „Jezu, ufam Tobie”. Niech ten obraz będzie znakiem szczególnym tej niedzieli, a wierni jeśli mogą niech przyjdą do kościoła grupami tak, aby Miłosierny Pan Jezus był widoczny na ulicy. Podczas mszy kapłani poświęcą obrazy, by stały się codziennym przedmiotem kultu i przypominały, jak miłosierny jest Bóg. „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do niego”  (Dz. 570). 

Drodzy wierni!

Zapraszamy Was do szczególnego świętowania Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Pana Jezusa przekazane św. Faustynie: ,,W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.’’ (Dz. 699).   W ten właśnie dzień weźcie obraz „Jezu, ufam Tobie” i przyjdźcie z nim do swojego kościoła parafialnego w którym zostaną uroczyście poświęcone.. Zaproście swoją rodzinę, przyjaciół i sąsiadów, by razem z Wami utworzyli grupę pielgrzymującą z obrazem przez miasto do kościoła.

Dzięki Wam

i waszej osobistej drodze z obrazem do kościoła, Wizerunek Jezusa Miłosiernego będzie widoczny na ulicy! Wiele osób nie zna Go jeszcze i nie wie jak ważny jest dla nich i świata całego. Podzielcie się  z innymi orędziem o Bożym miłosierdziu by świętować w szczególny sposób ten wyjątkowy dzień!

Prosimy o zgłaszanie parafii, które chcą uczestniczyć w wydarzeniu na adres e-mail: iskra111@onet.eu

 Zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia”
wraz z opiekunem duchowym Ojcem Remigiuszem Recławem

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.