Archidiecezja Łódzka
Celebracje Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Wielkanocy w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej
15:02 | 15.04.2019 | Wyświetleń: 1145 | Autor: ks. Paweł Kłys

Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Msza Święta Krzyżma
Bazylika Archikatedralna, godz. 10:00

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, wraz z Biskupami i Prezbiterami Archidiecezji Łódzkiej będzie celebrował Mszę świętą zwaną przez tradycję Kościoła Mszą Krzyżma. Podczas Mszy Św. kapłani odnowią przyrzeczenia złożone w dniu Święceń Kapłańskich. Zostanie pobłogosławiony również Olej Krzyżma, którym namaszcza się nowo ochrzczonych, bierzmowanych i nowo wyświęcanych kapłanów, Olej Chorych przeznaczony dla pokrzepienia tych, którym brakuje zdrowia oraz Olej Katechumenów służący do namaszczania kandydatów do chrztu dla umocnienia ich w wyznawaniu wiary. Po Eucharystii Oleje święte będą przekazane Księżom Dziekanom dekanatów Archidiecezji Łódzkiej.


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Wielkie misterium naszego odkupienia celebrowane jest od Mszy Świętej wieczornej w Wielki Czwartek, zwanej Mszą Wieczerzy Pańskiej do II Nieszporów Niedzieli Wielkanocnej. Triduum Paschalne nie oznacza trzech dni przygotowania do Paschy, lecz jest Paschą celebrowaną przez trzy dni, Paschą czyli przejściem od męki, śmierci i złożenia do grobu, do chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa. Triduum jest zatem misterium jednoczącym te trzy tajemnice.
Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana, które rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej to szczyt celebracji całego roku liturgicznego.


Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Msza Wieczerzy Pańskiej
Bazylika Archikatedralna, godz. 18:00

Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorną celebracją Eucharystii – upamiętniającą Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus oddając Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina ofiarował Apostołom, a przez nich ich następcom w kapłaństwie, pokarm na życie wieczne. Eucharystia, cudowny dar miłości Serca Jezusowego zaprasza do adoracji Najświętszego Sakramentu i służby siostrom i braciom, szczególnie cierpiącym i doświadczającym biedy duchowej i materialnej.
Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Łódzki. Po homilii dokona obmycia nóg (mandatum) wszystkim, którzy będą chcieli doświadczyć wymiaru służebnego Kościoła.
Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca adoracji, gdzie Chrystus będzie adorowany do godziny 2200. Następnego dnia możliwość adoracji i przystąpienia do Sakramentu Pokuty od godziny 7:00.


Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r.
Liturgia Godzin – Jutrznia
Bazylika Archikatedralna, godz. 8:00

W Wielki Piątek rano gromadzimy się na Ciemnej Jutrzni, czyli na modlitwie brewiarzowej o specjalnej, dostosowanej do dni Triduum, treści. Jest to nasz wyraz czuwania z Chrystusem, szukaniem Go, zgodnie ze starożytną myślą monastyczną, dla której odmawianie oficjum było dla mnicha przede wszystkim szukaniem Boga. Czuwanie z Chrystusem, szukanie Go – wzmocniony poprzez fakt, że gromadzimy się przy pustym tabernakulum („w owe dni zabiorą Pana młodego” – Mt 9,15b) oraz przy ogołoconym ołtarzu, co jest symbolem opuszczenia Chrystusa przez swoich uczniów. Ale nasze czuwanie, szukanie Boga, jest zarazem oczekiwaniem; oczekujemy już Jego zmartwychwstania.


Liturgia Męki Pańskiej
Bazylika Archikatedralna, godz. 18:00

Wielki Piątek jest dniem Męki i Śmierci Chrystusa oraz dniem ścisłego postu będącego dla nas wierzących zewnętrznym uczestnictwa w cierpieniach naszego Pana. W tym dniu nie celebruje się Eucharystii, natomiast liturgia Kościoła na całym świecie upamiętnia mękę Jezusa poprzez szczególną celebrację składającą się z trzech momentów: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. Chrystus ukazuje się nam jako Sługa Jahwe, zapowiedziany przez proroków, Baranek, który ofiaruje samego siebie dla zbawienia wszystkich; Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic (Iz 53, 3). Krzyż jako element obecny w każdej liturgii, szczególnie w tej Wielkopiątkowej – jako tron chwały i drzewo zwycięstwa jest adorowany przez wiernych w szczególny sposób. Kościół medytując Mękę swego Pana i Zbawcy i adorując Krzyż Święty pochyla się nad swoim źródłem i modli się za zbawienie całego świata.
Ksiądz Arcybiskup Metropolita będzie przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 18:00.
Po liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca adoracji, zwanego Grobem Pańskim. Do godziny 2200 będzie możliwość indywidualnej modlitwy i adoracji. Zostaną odśpiewane również Gorzkie Żale.
Następnego dnia możliwość adoracji i przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania od godziny 7:00.


Wielka Sobota, 20 kwietnia 2019 r.

Tego dnia Kościół trwa na modlitwie przy Grobie Chrystusa i powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy Świętej. Przez cały dzień jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania od godziny 700. Zostaną również poświęcone pokarmy na stół wielkanocny.

Liturgia Godzin – Jutrznia
Bazylika Archikatedralna, godz. 8:00

Wielkosobotnia ciemna jutrznia jest bogata w teksty przepełnione nadzieją, potęgujące naszą pobożność wielkanocną: „On bowiem zniszczył więzienie piekielne i zmiażdżył potęgę diabła”. Ciemna jutrznia Wielkiej Soboty odsłania równocześnie przed nami tajemnicę zstąpienia do otchłani. Ta tajemnica naszej wiary zwraca uwagę na fakt najgłębszej solidarności z ludźmi; do odkupienia człowieka należy także fakt, że Jezus „zakosztował” śmierci. Podczas Wigilii Bożego Narodzenia czytamy prolog Ewangelii według św. Mateusza – genealogię Jezusa Chrystusa. Jezus włącza się do szeregu przodków naszego grzesznego rodzaju, aby zbawić wszystkich aż po Adama. W Wielką Sobotę, w śmierci, w której zsolidaryzował się także z umarłymi, zstępuje do otchłani, aby wezwać wszystkich, których śmierć trzyma w swoich objęciach.


Wigilia Paschalna
Bazylika Archikatedralna, godz. 21:00

Wigilia Paschalna, zwana od czasów Św. Augustyna (IV w.) „matką wszystkich wigilii” jest najważniejszą i najświętszą nocą roku liturgicznego. Celebracja tej nocy wyraża nasze przejście od śmierci i grzechu do nowego życia w Chrystusie. W centrum liturgii Wigilii Paschalnej znajduje się Paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego; przy Jego świetle zostaje wygłoszony przez uroczystą aklamację śpiew Exultetu i Słowo Boże, w którym zawarta jest historia zbawienia od stworzenia świata do zmartwychwstania Chrystusa. Następnie udzielane są sakramenty inicjacji chrześcijańskiej katechumenom, lud Boży odnawia złożone podczas Chrztu Św. przyrzeczenia, składa wyznanie wiary oraz zawierza świat i Kościół w modlitwie wiernych. W liturgii eucharystycznej Baranek Paschalny staje się pokarmem dla nas, abyśmy żyli Nim i przez Niego w świętości życia. Uroczystą celebrację Wigilii Paschalnej zakończy procesja rezurekcyjna wokół katedry.
Uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej w Bazylice Archikatedralnej o godz. 2100 przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Łódzki.
Wraz z tą Wigilią rozpoczyna się radosny Okres Wielkanocny – czas celebrowania obecności Chrystusa Zmartwychwstałego.


Niedziela Wielkanocna, 21 kwietnia 2019 r.
Bazylika Archikatedralna, godz. 12:30

Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.30 przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki.


W Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.30 będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Senior Adam Lepa.


ks. Hubert Kempiński
Ceremoniarz Biskupi

Łódź, dnia 8 kwietnia 2019 r.