Bełchatów: VI Archidiecezjalny Dziecięcy Festiwal Piosenki Papieskiej i Religijnej „Santo Subito”
10:01 | 03.04.2019 | Wyświetleń: 726 | Autor: Antoni Zalewski

Zapraszamy na VI Archidiecezjalny Dziecięcy Festiwal Piosenki Papieskiej i Religijnej „Santo Subito”, który odbędzie się w Bełchatowie. W tym roku pragniemy podziękować  za pierwszą  Pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Ojczyzny.  2 czerwca  2019 r. minie 40 lat od tego historycznego wydarzenia.

Zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w Festiwalu „Santo Subito” w dniu 18 maja od godziny 9.00. Niech młodzi artyści  swoim śpiewem wielbią jubileusz 40-lecia pierwszej Pielgrzymi naszego Papieża do Polski.

16 czerwca 2019 r. odbędzie się koncert  laureatów, a będzie to  dzień Patrona Miasta Bełchatowa św. Jana Pawła II.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 maja 2018 roku. Szczegółowy regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne na stronie www.mck.belchatow.pl

Koncert swoim patronatem objął Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.