Archidiecezja Łódzka
Arena Rodzin 2019
01:08 | 13.04.2019 | Wyświetleń: 2107 | Autor: ks. Paweł Kłys

– To było wyjątkowe spotkanie. – mówi Kamila, mama 4 letniego Tomka. – Nie spodziewałem się takiego rozmachu tego spotkania – komentuje Tomasz Śledziowski. – Przyszedłem tutaj ze względu na moją żonę, gdyż mnie prosiła, ale muszę przyznać, że spotkanie na Arenie mi się podobało – tłumaczy Andrzej Tomczak. To tylko niektóre z opinii, które można było usłyszeć po zakończeniu pierwszego w Łodzi wielkopostnego wydarzenia ewangelizacyjnego „Arena Rodzin”.

zobacz także: Arena Rodzin już trwa!

Tematem rozpoczętego w piątek o godz. 18:00 spotkania, było biblijne opowiadanie o cudzie Jezusa w Kannie Galilejskiej. Do tego wydarzenia nawiązywała dekoracja ustawiona na płycie łódzkie Areny oraz tekst biblijny przeczytany zaraz na początku przez należących do Domowego Kościoła Dorotę i Piotra Michnowskich.

zobacz także: Krzew winny, 6 stągwi i 500 kg winogrona

Ewangelia stała się wstępem do wspólnego ćwiczenia dla małżonków, by powiedzieć sobie wzajemnie o najpiękniejszych chwilach w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym. Następnie prowadzący zaprosili uczestników Areny Rodzin do wspólnego tańca przy dźwiękach znanej wszystkim piosenki pt. „Jesteśmy piękni twoim pięknem Panie”.

Taniec nie był końcem atrakcji przygotowanych przez organizatorów pierwszej w historii Areny Rodzin. Wielkim zaskoczeniem dla obecnych na Arenie był występ Katarzyny Perkowskiej z Tarnowa Podgórnego k. Poznania, która rysując na piasku w malowniczy sposób ukazała historię młodych, którym zabrakło wina w  czasie wesela.

W dalszej części spotkania głos zabrał metropolita łódzki, który komentując ewangeliczny fragment opowiadający o Kannie Galilejskiej powiedział – kiedy Maryja rozmawia z tymi młodymi o ich miłości, kiedy ta ich miłość może być zagrożona, to Ona wiele nie mówi o ich możliwych grzechach. Tylko mówi o Jezusie. Pokazuje na Niego! To, co jest dzisiaj tutaj najbardziej potrzebne w naszym gronie, to żebyście zobaczyli na nowo, że Jezus jest między wami, w waszej miłości, w waszym małżeństwie, w waszej rodzinie. Żebyście Go zobaczyli między sobą. Mało tego, by tak jak w Kannie Galilejskiej, On stał się zapraszającym! – podkreślił ksiądz arcybiskup.

Niezwykle wzruszającym i poruszającym dla wielu małżonków i rodziców był moment adoracji Najświętszego Sakramentu, połączony z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty czy skorzystania z  modlitwy wstawienniczej.

– Jestem jeszcze pełna wzruszenia i cała tak emocjonalnie poruszona tą adoracją Jezusa w Eucharystii. – mówi Katarzyna Ziomek. – Ten moment, gdy klękasz i możesz patrzeć na Niego i do tego ta piękna muzyka i światła. To wprowadziło w niebywały klimat. – dodaje.

– Dla mnie dziś szczególnym momentem, był moment spowiedzi świętej. – tłumaczy Piotr Oleszko. – Nie musiałem iść – przynajmniej tak mi się wydawało – ale jednak poszedłem i powiem, że to był bardzo dobry pomysł. Ta spowiedź była mi potrzebna. – podkreśla.

Ostatnią niespodzianką – kończącą piątkowe spotkanie na Arenie – był występ najmłodszych, którzy w czasie spotkania dla dorosłych mieli swoje warsztaty w innej części hali. Dzieci używając flag wykonały układ choreograficzny do jednej z piosenek łódzkiego dziecięcego zespołu „Mały chór wielkich serc”.

zobacz galerię: ARENA DZIECI 2019

Pierwszą w historii Arenę Rodzin zakończyło nabożeństwo Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami Łodzi z Atlas Areny do kościoła p.w. Chrystusa Króla.

zobacz także: Łódzka Droga Krzyżowa 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.