Archidiecezja Łódzka
W Warszawie trwa 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
08:57 | 14.03.2019 | Wyświetleń: 1298 | Autor: ks. Paweł Kłys

100-lecie Konferencji Episkopatu Polski, 100-lecie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, ochrona małoletnich w Kościele i duszpasterstwo młodzieży − to główne tematy 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które w tych dniach odbywa się w Warszawie z udziałem gości z zagranicy. Legatem papieskim na uroczystości jubileuszowe jest kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

Trwające Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski połączone jest przypadającą 6. rocznicą wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Uroczystości papieskie połączone zostały z jubileuszem 100-lecia przywrócenia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską, a Rzeczpospolitą Polską i 100-leciem Konferencji Episkopatu Polski. Delegatem papieskim na te uroczystości był kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

W czasie trwanie 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi wysłuchali referatu ks. prof. Stanisława Wilka na temat konferencji plenarnych Episkopatu Polski w Drugiej Rzeczypospolitej oraz wystąpienia ks. prof. Marka Stępnia dotyczącego statusu prawnego i organizacji Konferencji Episkopatu Polski.

W tym wyjątkowym, bo jubileuszowym Zebraniu Plenarnym biorą udział goście z zagranicy, wśród nich przedstawiciele Episkopatów z Albanii, Białorusi, Ukrainy, Danii, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowacji oraz przedstawiciel Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) z Włoch. Biskupi wysłuchali wystąpienia bp. Yuryego Kasabutskiego z Białorusi oraz bp. Andreja Imricha ze Słowacji, którzy opowiedzieli o sytuacji religijno-społecznej w ich krajach.

Podczas obrad abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podzielił się z biskupami wnioskami ze spotkań z osobami pokrzywdzonymi przez nadużycia seksualne ze strony duchownych. Natomiast abp Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego KEP i bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP zdali relację z pobytu w Rzymie na spotkaniu na temat ochrony osób małoletnich w Kościele. Omówione zostały też kolejne działania Konferencji Episkopatu związane z ochroną dzieci i młodzieży w Kościele i w społeczeństwie.

W programie 382. Zebrania Plenarnego miało miejsce również wystąpienie bp. Marka Solarczyka, przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Zrelacjonował on Światowe Dni Młodzieży w Panamie oraz przedstawił kwestie związane z duszpasterstwem młodzieży. Podczas obrad o. Maciej Zięba opowiedział o projekcie „Dar na Stulecie”, który ma być realizowany od 19 maja 2019 r. do 10 maja 2020 r. z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.


W związku z upływem pierwszej kadencji pełnienia funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przez abp. Stanisława Gądeckiego oraz zastępcy przewodniczącego przez abp. Marka Jędraszewskiego 14 marca zostaną przeprowadzone wybory. Według statutu Konferencji Episkopatu Polski „Przewodniczącego i jego Zastępcę wybiera spośród biskupów diecezjalnych Zebranie plenarne na okres pięciu lat. Funkcje te można pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje” (art. 26).

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski zakończy się już dziś po południu. Po obradach zostanie wydany komunikat.

TEKST/FOTO: EP

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.