VIII Niedziela Zwykła – 3 III 2019
12:04 | 02.03.2019 | Wyświetleń: 1052 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 3 marca 2019 r.

1. W dniu dzisiejszym (3 marca) rozpoczynamy 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Młodzi trzeźwi i wolni”. W tym czasie podejmiemy temat wychowania w niezależności od wszystkiego co szkodzi i co oddala od szczęścia, aby młodzież wzrastała w miłości i wolności dzieci Bożych.

2. Dnia 15 marca 2019 r. zostanie zakończona możliwość wypełniania ankiety związanej z Synodem Archidiecezji Łódzkiej. Zachęcamy jeszcze do jej wypełnienia. Po zamknięciu ankiety rozpocznie się proces jej analizy naukowej. Przypominamy, że ankieta ma formę internetową i jest całkowicie anonimowa.

3. Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza na konferencję: „Gdy dorastające dzieci odchodzą od wiary…”, która odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym  w Łodzi w godz. 9.00-13.30. Temat podejmą Ks. Abp Grzegorz Ryś i terapeuci: Monika i dn Marcin Gajdowie. Zapisy do 30 marca na stronie łódzkiej Oazy (www.lodz.oaza.pl).

4. Dyrekcja i nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej i istniejącego od 27 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi, pragną uprzejmie poinformować
o naborze uczniów do szkoły podstawowej i liceum na rok szkolny 2019/20 i serdecznie zaprosić na drzwi otwarte 9 marca w godz. 10.00-12.00. Bliższe informacje na plakacie zamieszczonym w gablocie parafialnej i stronie internetowej szkoły katolik.edu.pl

5. Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na zajęcia Akademii Sztuk Dobrych i Przyjemnych. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie: muzyki, sztuki plastycznej, literatury, poezji, teatru oraz filmu. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w każdy drugi poniedziałek miesiąca (od marca do czerwca 2019 r.) w godz. 18.00-20.00 w siedzibie Studium w Łodzi przy ul. Zgierskiej 123. Najbliższe spotkanie – 11 marca 2019 r.

6. Wydział Duszpasterstwa zaprasza młodzież na imprezę ,,Chrześcijańskie Ostatki 2019”, która odbędzie się we wtorek 5 marca 2019 r. o godz. 19.00 w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). Po jej zakończeniu, o godz. 24.00, zostanie odprawiona Msza św. z posypaniem głów popiołem na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej parafii oraz na Facebooku.

7. OO. Jezuici zapraszają małżeństwa niesakramentalne na comiesięczne spotkania w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 19.00 w kaplicy przy kościele. Najbliższe spotkanie odbędzie się 6 marca 2019 r.

8. Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej zaprasza wszystkie Panie do uczestnictwa w liturgii Mszy św. sprawowanej w ich intencji w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104) w dniu 8 marca o godz. 18.00. Po Eucharystii będzie wykład liderki katolickiej wspólnoty kobiet „OlaBoga” pt.: „Rola kobiety w Kościele”, a następnie spotkanie przy kawie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.