Archidiecezja Łódzka
Odpust św. Kazimierza w Stróży
12:31 | 06.03.2019 | Wyświetleń: 1338 | Autor: ks. Paweł Kłys

Jak co roku, 4 marca br,, wspólnota św. Kazimierza w Stróży przeżywała swój odpust parafialny ku czci swojego patrona. Niecodziennym gościem tej uroczystości był J.E. ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski, który poświęcił odnowiony ołtarz główny i zakrystię oraz nowy ołtarz posoborowy, na którym sprawowana jest codzienna Eucharystia.

Oprócz zgromadzonych parafian i miłych gości, w uroczystości wzięli udział także pani Iwona Koperska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego i pan Tomasz Stolarczyk – Wójt gminy Rząśnia. To dzięki dotacjom Urzędu Marszałkowskiego i Gminie Rząśnia, prace te mogły być zrealizowane.

Ksiądz Biskup w swoim słowie skierowanym do zgromadzonych, podkreślał aktualność heroiczności życia i cnót św. Kazimierza, który w swoim życiu duchowym nie zgadzał się na „bylejakość” i „lenistwo duchowe” jako największej pokusy dla wierzących. Każdy z nas jest wezwany do świętości niezależnie od wykonywanego zawodu i profesji– tak można byłoby spuentować homilię Jego Ekscelencji jako wezwanie i drogowskaz dla współczesnych chrześcijan. Święty Kazimierz nadal aktualny.

Bogu niech będą dzięki i życzliwym ludziom, że parafianie św. Kazimierza mogą cieszyć się coraz piękniejszą i odnawianą Świątynią.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.