Marcowy koncert w ramach cyklu „Akademia Muzyczna w Starym Klasztorze”
11:49 | 14.03.2019 | Wyświetleń: 560 | Autor: Antoni Zalewski

Na koncert zatytułowany „Crux Fidelis” w ramach cyklu „Akademia Muzyczna w Starym Klasztorze” w Łagiewnikach, zapraszają słuchacze Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej. Na organach muzykę Bacha i Buxtehudego wykonywać będzie Aleksandra Faryńska, a wielkopostne utwory chorałowe zaśpiewa Schola Gregoriańska pod dyrekcją Bogny Bohdanowicz. Wielkopostny koncert odbędzie się 17 marca (niedziela) o godzinie 15.00, w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach, przy ul. Okólnej 185. Wstęp wolny.

Na rozpoczęcie i zakończenie koncertu wystąpi Aleksandra Faryńska, która na organach zagra dwie barokowe kompozycje. Interpretować będzie Preludium i fugę g-moll BuxWV 163 Dietricha Buxtehudego oraz Preludium C-dur BWV 531 Johanna Sebastiana Bacha. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi w klasie fortepianu. Od 2017 roku jest studentką muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku rozpoczęła naukę w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej, w klasie organów Dawida Długosza.

Schola Gregoriańska zaprezentuje program złożony z hymnów, pieśni i części mszalnych, związanych z czasem Wielkiego Postu i Wielkanocy. Zabrzmią dwa hymny z Wielkiego Tygodnia – Vexilla Regis prodeunt (Krzyża wznoszą się znamiona) oraz Crux Fidelis (Krzyżu Święty nade wszystko) spisane przez Wenancjusza Fortunatusa (IV w n.e.). Publiczność usłyszy także części mszy z Niedziel Wielkiego Postu oraz mszy o Matce Bożej Bolesnej (Stabant juxta crucem, Dolorosa). Schola śpiewać będzie również polską pieśń pasyjną z XVII wieku Ogrodzie Oliwny oraz In monte Oliveti – responsorium z obrzędu poświęcenia palm w Niedzielę Palmową.

Schola Gregoriańska działa przy Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej od listopada 2013 roku. Z biegiem czasu Schola uzyskiwała coraz to nowe zadania uświetniania liturgii biskupich i katedralnych. Przez cały ten czas rolę nauczycieli spełniają mnisi z Benedyktyńskiego Opactwa Notre-Dame z Triors we Francji na czele z ojcem Opatem Herve Courau OSB. Zespół oprócz udziału w liturgii, ma na swym koncie koncerty prezentujące chorał gregoriański. Schola pracuje pod kierownictwem Bogny Bohdanowicz.

Więcej informacji:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/marzec-2019/153519-koncert-z-cyklu-akademia-muzyczna-w-starym-klasztorze-w-lagiewnikach

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.