II Niedziela Wielkiego Postu – 17 III 2019
12:00 | 16.03.2019 | Wyświetleń: 855 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej  na niedzielę 17 marca 2019 r.

1. W dniu dzisiejszym (17 marca) Ks. Bp Adam Lepa obchodzi 80. urodziny. W osobistych modlitwach pamiętajmy we wdzięcznej modlitwie o dostojnym Jubilacie prosząc dla niego  o siły do dalszej posługi Kościołowi Łódzkiemu.

2. Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, jest Patronem Archidiecezji Łódzkiej. W Jego Uroczystość, 19 marca, Mszy św. sprawowanej o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej będzie przewodniczył Ks. Abp Władysław Ziółek. Podczas uroczystości osobom świeckim zostaną wręczone odznaczenia za zasługi dla Archidiecezji Łódzkiej. Do wspólnej modlitwy zaproszeni są kapłani, osoby życia konsekrowanego, klerycy i wszyscy wierni świeccy. W szczególny sposób zaproszenie skierowane jest do członków duszpasterskich i ekonomicznych rad parafialnych oraz do szkół, ruchów i innych grup parafialnych.

3. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych zaprasza na Msze św. oraz spotkania formacyjne: Piotrków Trybunalski, parafia Św. Jacka i św. Doroty, ul. Wojska Polskiego 35,  4 niedziela miesiąca godz. 18.00; Bełchatów, parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. gen. L. Czyżewskiego 3, dnia 31 marca 2019 r. godz. 18.00; Łódź, parafia Św. Ap. Piotra i Pawła, ul. Nawrot 104, 2 niedziela miesiąca godz. 18.00.

4. Arena Rodzin odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Jest to spotkanie, które po Arenie Młodych dedykowane jest dla rodzin celem wzmocnienia ich wiary  i wzajemnej miłości. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Program spotkania:
17.00-17.45 – powierzenie dzieci w wieku 7-12 lat pod opiekę odpowiedzialnych osób,
18.00 – rozpoczęcie spotkania,
20.45 – odebranie dzieci przez rodziców z płyty głównej,
21.00 – rozpoczęcie Drogi Krzyżowej, której trasa będzie przebiegała z Atlas Areny do Parafii Chrystusa Króla w Łodzi.
Wejście na spotkanie tylko z bezpłatnymi biletami wstępu, które można odebrać  w swoich parafiach lub w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (jeden bilet przypada na jedną osobę, nie na rodzinę). Prosimy o zgłaszanie się przez formularz na stronach www.csr.org.pl lub www.archidiecezja.lodz.pl, zwłaszcza, gdy na czas spotkania dzieci w wieku 7-12 lat będziemy chcieli oddać pod opiekę odpowiedzialnych osób. Dzieci przed 7 i po 12 roku życia zabieramy na płytę główną. Prosimy również o przesłanie na adres arenarodzin@csr.org.pl swoich zdjęć rodzinnych w celu wykonania z nich prezentacji, która będzie pokazywana podczas spotkania.

5. Łódzkie Duszpasterstwa Akademickie zapraszają do udziału w rekolekcjach wielkopostnych:
Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie (ul. Sienkiewicza 60): 17-20 marca godz. 19.00, przewodniczy o. Andrzej Kiełbowski SJ;
Duszpasterstwo Akademickie „Kamienica” (ul. Zielona 13): 17-20 marca, niedziela godz. 19.00, poniedziałek-środa godz. 19.30, przewodniczy o. Tomasz Nowak OP;
Duszpasterstwo Akademickie „Węzeł” (ul. Kopcińskiego 1/3): 7-10 kwietnia godz. 19.00, przewodniczy ks. Michał Chorąży SDB;
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka” (Archikatedra Łódzka): 7-10 kwietnia godz. 19.00, przewodniczy ks. Paweł Lisowski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.