Archidiecezja Łódzka
Centrum Formacji Duchowej w Krakowie zaprasza na rekolekcje!
21:37 | 04.03.2019 | Wyświetleń: 617 | Autor: ks. Paweł Kłys

Twoje słowo daje mi życie – z takim zawołaniem CFD w Krakowie rozpoczyna rozbudowę Domu Słowa. Ksiądz Abp Grzegorz Ryś wiele razy głosił Słowo w tym ośrodku rekolekcyjnym i zapewnia, że wsparcie duchowe oraz materialne tej budowy ma sens, bo będzie to pomoc w bardzo dobrym celu.

Centrum Formacji Duchowej salwatorianów w Krakowie od 22 lat prowadzi rekolekcje w klimacie pełnego milczenia z indywidualnym kierownictwem duchowym. Zarówno ośmiodniowe rekolekcje, jak i krótsze weekendowe sesje rekolekcyjno-formacyjne, zakorzenione są bardzo głęboko w Słowie Bożym. Uczestniczą w nich razem osoby świeckie, kapłani i osoby konsekrowane. CFD znajduje się na Zakrzówku w rejonie tzw. Skał Twardowskiego. Jest jakby zamknięciem „duchowego trójkąta”, którego wierzchołki stanowią sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Centrum Jana Pawła II i właśnie CFD [zobacz www.cfd.sds.pl]

Wzrasta liczba uczestników. Listy zgłoszeń na sesje i rekolekcje wypełniają się w niejednym przypadku bardzo szybko i zamykane są na wiele miesięcy przed rozpoczęciem spotkania. Duszpasterska działalność CFD odbywa się w niepełnym wymiarze, ponieważ obecne struktury są za ciasne w stosunku do zapotrzebowania. Dlatego niezbędna jest rozbudowa.

Podstawowym celem tej rozbudowy jest wyjście naprzeciw duchowym potrzebom współczesnych ludzi wszystkich stanów, którzy poszukują w Słowie Bożym światła i sensu życia. CFD daje możliwość doświadczenia nowej jakości życia, a przez to poznania czym jest prawdziwe życie, którego fundamentem jest Bóg. Dom Słowa będzie służył ożywianiu miłości Bożej w sercach uczestników tak licznie przybywających do CFD.

Najbliższe terminy ośmiodniowych rekolekcji lectio divina w całkowitym milczeniu – to 27 marca – 7 kwietnia. Można też skorzystać z trzydniowych sesji rekolekcyjnych – najbliższa  1-3 marca  Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą? Droga z Janem Chrzcicielem oraz 6-8 marca rekolekcje wprowadzające w okres Wielkiego Postu. Cały program rekolekcji na rok 2019 – zobacz www.cfd.sds.pl

Działalność CFD nie ogranicza się tylko do rekolekcji i kierownictwa duchowego, choć to jest podstawą jego działalności. Dyrektor Centrum, ks. Krzysztof Wons SDS, wraz ze swoimi współpracownikami, podejmuje wciąż nowe wyzwania, aby dopomóc uczestnikom rekolekcji, także po zakończeniu dni skupienia, żyć Słowem Bożym na co dzień. Dlatego właśnie powstają wciąż nowe publikacje książkowe, nagrania konferencji w formie audio, filmy ewangelizacyjne, nowe propozycje sesji rekolekcyjno-formacyjnych [zobcz www.cfd.sds.pl] Bardzo cenną pomocą jest kwartalnik o charakterze formacyjno-praktycznym „Zeszyty Formacji Duchowej”, a także komentarze filmowe do niedzielnych Ewangelii „Nowa jakość życia”, [zobacz www.nowajakosczycia.pl]

Ta ostatnia propozycja powstała z inicjatywy świeckich, którzy pod wpływem doświadczeń rekolekcyjnych, na podstawie konferencji głoszonych w CFD przygotowali razem ze Studiem Katolik 164 filmy na rok liturgiczny A, B i C. To wprowadzenia do lectio divina na każdą niedzielę. Filmy ukazują nie tylko krajobrazy i archeologię Ziemi Świętej, ale przede wszystkim przesłanie duchowe Ewangelii.

 Filmy oraz nagrania audio konferencji są do nabycia w Studiu Katolik, które ściśle współpracuje z CFD. To także świetna pomoc do katechezy i grup biblijnych. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.nowajakosczycia.pl