Archidiecezja Łódzka
Bp Pękalski: Papież Franciszek to Znak dla współczesnego świata
20:33 | 13.03.2019 | Wyświetleń: 737 | Autor: ks. Paweł Kłys

W kolejną rocznicę wyboru argentyńskiego kardynała Jorga Mario Bergoglio na Papieża, który przyjął imię Franciszek w łódzkiej bazylice archikatedralnej celebrowana była Msza święta dziękczynna, której przewodniczył sufragan łódzki – ksiądz biskup Ireneusz Pękalski.

– 6 lat temu po raz drugi w nowym tysiącleciu Kościół usłyszał słowa: Annuncio vobis gaudium magnum: habemus Papam – zwiastuję wam wielką radość: mamy Papieża. 6 lat minęło od tego wydarzenia we współczesnej historii Kościoła. Kim jest Papież dla chrześcijan, ale także dla wszystkich ludzi dobrej woli? Jest szczególnym znakiem, który warto i trzeba odczytywać w świetle Jego gestów, czynów i słów. – mówił w homilii bp Ireneusz.

Ksiądz biskup w swoim słowie zwrócił uwagę na trzy niezwykle ważne momenty trwającego pontyfikatu Piotra naszych czasów, a były nimi: Adhortacja apostolska „Gaudete et exsultate” – o świętości w życiu współczesnym, ogłoszenie heroiczności cnót włoskiego 15 latka – Carola Acutisa oraz Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w tym roku w Panamie.

– Papież Franciszek jest dla nas znakiem. Ważne, abyśmy ten Znak dobrze odczytali, tak jak odczytali go mieszkańcy Niniwy z dzisiejszej ewangelii. – zakończył kaznodzieja.

W uroczystej liturgii uczestniczyli alumni Wyższego Seminarium Duchownego wraz z rektorem i wychowawcami, siostry zakonne oraz wierni świeccy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.