Archidiecezja Łódzka
Zmarł ś.p. ks. bp Alojzy Orszulik – biskup senior Diecezji Łowickiej
15:11 | 25.02.2019 | Wyświetleń: 1606 | Autor: ks. Paweł Kłys

Kuria Diecezjalna Łowicka z żalem zawiadamia, że dnia 21 lutego 2019 roku,w wieku 90 lat, w sześćdziesiątym drugim roku kapłaństwa i trzydziestym roku posługi biskupiej zmarł ś. p. Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik – Biskup Senior Diecezji Łowickiej.

Przebieg uroczystości pogrzebowych

28 lutego 2019 roku (czwartek)
Godz. 18.00  –  wprowadzenie trumny do Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NM.P w Łowiczu i Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Józwowicza, Nuncjusza Apostolskiego w Rwandzie. Po Mszy Świętej modlitwa indywidualna w intencji Zmarłego zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

1 marca 2019 roku (piątek)
Godz. 10.00  –  modlitwa brewiarzowa przy trumnie Zmarłego.
Godz. 12.00  –  Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.  Po Mszy Świętej złożenie ciała w krypcie Katedry Łowickiej.

+Andrzej Franciszek Dziuba
Biskup Łowicki

+ Wojciech Osial
Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.