Archidiecezja Łódzka
VI Niedziela Zwykła – 17 II 2019
11:53 | 14.02.2019 | Wyświetleń: 665 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 17 lutego 2019 r. 

1. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane podczas Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Informacje na jej temat znajdują się na ulotkach, w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej. Ankieta ma formę internetową i jest całkowicie anonimowa.

2. Duszpasterstwo Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie formacyjne, które odbędzie się we wtorek 26 lutego br. o godz. 19.00 16w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” (ul. Ks. I. Skorupki 5). Gościem spotkania będzie ks. dr Sławomir Wasilewski proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Makowie, były rektor WSD w Łowiczu.

3. Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaprasza do włączenia się do kolejnej tury programu „Na codzienne zakupy”, który realizowany jest we współpracy z Caritas Polska i Jeronimo Martins Polska (Sieć sklepów Biedronka). Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. Program nie dotyczy mieszkańców Łodzi. Link do ankiety rekrutacyjnej dla uczestników programu: https://goo.gl/forms/LO6CTbdjGBrGuoAH3

4. W czwartek 7 marca 2019 r. w godz. 10.30-15.00 w Ośrodku Rekolekcyjnym w Porszewicach odbędzie się skupienie zakrystianów i kościelnych. Duszpasterstwo zakrystianów i kościelnych prosi Księży Proboszczów o wydelegowanie swojego pracownika oraz pokrycie kosztów jego pobytu 50 zł (obiad i kawa). Zgłoszenia uczestników skupienia przyjmuje recepcja Ośrodka pod nr. tel. 42 211 85 00 w godz. 10.00-16.00 lub poprzez e-mail recepcja@uroczyskoporszewice.pl do dnia 1 marca.

5. Przypominamy o ankiecie skierowanej w 2019 roku do wszystkich parafian. Prosimy Księży Proboszczów o pomoc w przeprowadzeniu ankiety: rozprowadzaniu ulotek, przypominaniu o niej w ogłoszeniach parafialnych, umieszczeniu informacji w gazetce, gablocie oraz na stronie internetowej parafii. Ankieta znajduje się pod linkiem: http://bit.ly/ankieta-parafia

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.