Archidiecezja Łódzka
Tomaszów Maz. – zimowiska dla dzieci w parafii Najświętszego Serca Jezusowego
10:49 | 23.02.2019 | Wyświetleń: 531 | Autor: ks. Paweł Kłys

Tradycyjnie już Parafia NSJ w Tomaszowie Mazowieckim wraz z Fundacją „N.S.J Rodzina” zorganizowały dla grupy 30 dzieci i młodzieży niezapomniane półkolonie zimowe. Kapłani posługujący w Parafii, katecheci, wychowawcy – opiekunowie zadbali o to, aby każdy dzień dostarczał uroczej grupie wychowanków wielu atrakcji! Najmłodsi parafianie zostali zaproszeni na seans do kina, odbyli pogadankę profilaktyczną traktującą o najważniejszych zagrożeniach współczesnego świata z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, uczestniczyli w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik” w tomaszowskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, natomiast swoją naturalną potrzebę ruchu zaspokoili w tutejszej Arenie Lodowej, a także w kompleksie basenów w Kleszczowie… Co więcej, na zaproszenie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim uczestnicy parafialnych półkolonii z dużym sukcesem uczestniczyli w rozgrywkach w układaniu klocków JENGA, a także wykorzystując swoją inwencję twórczą tworzyli tzw: buttony – czyli ozdobne przypinki. Tygodniowy wypoczynek zakończyły wycieczki do Interaktywnego Muzeum „Giganty Mocy” w Bełchatowie, a także do pobliskiej Jednostki Wojskowej w Nowym Glinniku, podczas której zaprezentowano milusińskim tajniki: spadochronów, helikopterów, wojskowej straży pożarnej, wieży kontrolnej, czy też stacji meteorologicznej…Wszelkie atrakcje wzbogacone zostały zajęciami psychodydaktycznymi, pięknym śpiewem, a przede wszystkim wspólną modlitwą. Można rzec już tradycyjnie, iż dzieci oraz młodzież podczas uroczystego podsumowania ferii obiecali spotkać się podobnym wypoczynku już za rok!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.