Archidiecezja Łódzka
Schola parafii Opatrzności Bożej w Łodzi
08:42 | 07.02.2019 | Wyświetleń: 752 | Autor: ks. Paweł Kłys
W niedziele 20 stycznia na Mszy św. o godz. 10.45 w parafii Opatrzności Bożej w Łodzi miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 35-osobowa grupa dzieci i młodzieży została uroczyście przyjęta w szeregi scholi parafialnej „BŁĘKITNE PROMYKI  OPATRZNOŚCI”. Kandydaci wezwani po imieniu przez ks. Proboszcza Zdzisława Kowalewskiego wyrazili wolę przyjęcia na siebie zobowiązań ubogacania liturgii pięknym śpiewem i złożyli swoje przyrzeczenia. Dziewczęta i chłopcy otrzymali piękny, błękitny strój oraz krzyż z Duchem Świętym, aby na co dzień słuchać Jego natchnień. Schola spotyka się na próby raz w tygodniu w piątki o godz. 16.30-18.00 na starej plebanii przy ul. Kolińskiego 26 i przygotowuje oprawę muzyczną na Mszę św. z udziałem dzieci na godz. 10.45. Scholę prowadzi trzeci rok s.Marianna Mościcka felicjanka wraz z ks.Andrzejem Wrońskim, który troszczy się stronę duchową oraz techniczną. Dzieci śpiewają przy akompaniamencie gitary, na której gra p.Agnieszka Stępniak. Aby zachęcić dzieci i młodzież do aktywności dla PANA siostra wraz z rodzicami organizuje różne atrakcje np. Konkursy Kolęd i Pastorałek, koncerty ,spotkania opłatkowe, bale karnawałowe, zabawy andrzejkowe z konkursami, wycieczki, pielgrzymki oraz wyjazdy wakacyjne nad morze”PRZYGODA PIRACKA” , które cieszą się wielką popularnością. W tym roku będą to już trzecie kolonie pod hasłem „Przygoda Piracka cz.3 -„Niezwyciężeni”, na które zapraszamy dzieci młodzież ze scholi oraz ze SKC, działającego przy SP120. Termin kolonii 13-24.07.2019r.
Nasza schola pięknie prezentuje się w nowych, błękitnych pelerynach, zobaczmy sami…… Na zakończenie liturgii zaprosiła wszystkich obecnych na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK , który dedykowała KOCHANYM BABCIOM I DZIADKOM z racji ich święta i który odbył się w Parafii Opatrzności Bożej dnia 27.01.2018r . Płyty z tego Koncertu można będzie nabyć jako cegiełkę na zakup sprzętu nagłaśniającego dla scholi w Parafii Opatrzności Bożej pod koniec ferii zimowych. Serdecznie zapraszamy rodziców , dzieci i młodzież , grających na różnych instrumentach, aby wzmocnili stronę muzyczną „BŁĘKITNYCH PROMYKÓW OPATRZNOŚCI”.