Archidiecezja Łódzka
Kościół, a Ekologia
22:13 | 14.02.2019 | Wyświetleń: 405 | Autor: ks. Paweł Kłys

Łódzki Klub Tygodnika Powszechnego zaprasza na spotkanie pt: „Chrześcijanie wobec kryzysu klimatycznego”, które odbędzie się 20. 02 2019 o godzinie 19.00 w parafii św. Anny w Łodzi (al. Śmigłego Rydza 24/26-wejście od ul. Wacława).

Gościem specjalnym będzie ojciec Stanisław Jaromi OFM Conv., od lat zaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA . W sferze jego zainteresowań znajduje się dialog między nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii. Pracował jako duszpasterz w międzynarodowych centrach franciszkanów w Asyżu, Rzymie i Krakowie; obecnie mieszka w Radomsku. Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2017.

Spotkanie prowadzić będzie Mariusz Zatylny – architekt specjalizujący się w budownictwie naturalnym i energooszczędnym, założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego, łódzki współpracownik Fundacji Habitat For Humanity, uczestnik szkoły liderów ekologii integralnej zainicjowanej przez Ruch Ekologiczny Franciszka z Asyżu. Obszar jego zainteresowań stanowią nasze relacje z Bogiem, samym sobą, drugim człowiekiem oraz naturalnym i wtórnym środowiskiem naszego życia.

W czasie spotkania będziemy pytać: jakie jest oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego wobec kryzysu klimatycznego? Co realnie zmieniają szczyty klimatyczne, apele naukowców, akcje oddolne działaczy ekologicznych? Jakie wysiłki podejmują chrześcijanie, aby skutecznie zareagować na problem o takiej skali? W jakim aktualnie punkcie historii jesteśmy globalnie, a w jakiej lokalnie w Polsce?