Archidiecezja Łódzka
Droga Ocalenia – rekolekcje powołaniowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi
19:25 | 08.02.2019 | Wyświetleń: 1072 | Autor: ks. Paweł Kłys

Przyjechali do Łodzi z: Bilewa, Łasku, Zgierza, Kolumny, Tomaszowa Mazowieckiego, Rzgowa, Ruśca, Wronosic i Wielkiej Wsi, aby uczestniczyć w rekolekcjach powołaniowych, które w dniach 8 -10 lutego organizuje Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

Temat tegorocznych rekolekcji to „Droga Ocalenia” – hasło to przyszło samo podczas medytacji nad Słowem Bożym. – tłumaczy ks. Bartłomiej Franczak – prefekt WSD w Łodzi. – W tych dniach Pan Jezus bardzo mocno zaprasza swoich uczniów, aby wyjść osobno, wyjść poza swoje domy, poza swoje miejsca zamieszkania, i dlatego chcemy w tym roku wyruszyć w drogę, iść na wędrówkę w lasy łagiewnickie i zobaczyć piękno przyrody, ale i doświadczyć jak Pan Bóg nas kocha i jak nas w życiu ocala i chce nas ocalać. – podkreśla prefekt.

Każdy zgłaszający się na rekolekcje został poinformowany, że pakując się należy zabrać ze sobą plecak, karimatę, śpiwór, sztućce, kubek, ciepłe ubranie, wygodne buty oraz coś, co ochroni przed deszczem lub śniegiem. Te wymogi nie zniechęciły młodych do uczestnictwa w tegorocznych rekolekcjach.

– Na rekolekcjach jestem po raz czwarty i przyjechałem do Łodzi z Tomaszowa Mazowieckiego. – mówi Tomasz Sęk. – Jestem tutaj, aby doświadczyć obecności Pana Boga w moim życiu, aby iść ciągle za Nim, ciągle się Go trzymać. Chcę tutaj także rozeznać swoje powołanie czy jest to powołanie do kapłaństwa, czy do małżeństwa. – dodaje tegoroczny maturzysta.

– Do udziału w tych rekolekcjach skłoniła mnie myśl, by dać sobie taki czas na rozmowę z Nim, na bycie z Nim sam na sam. – tłumaczy Kacper Bilecki z Łasku. – Te rekolekcje są zawsze bardzo dobrze przygotowane – jestem na nich już po raz kolejny – dlatego z radością tu przyjeżdżam i chętnie tu bywam. To jest taki czas tylko dla mnie i dla Pana Boga. – dodaje uczestnik.

W programie obok modlitwy, Mszy św., dobrego filmu, konferencji, spotkań z klerykami będzie także całodniowa wędrówka, stad można powiedzieć, że tegoroczne rekolekcje powołaniowe w WSD w Łodzi są rekolekcjami w drodze.

– Te rekolekcje mają też pomóc nam – klerykom – przypomnieć sobie to pierwsze zakochanie, to zderzenie się z tymi pierwszymi pragnieniami i z tymi pytaniami jakie sobie stawialiśmy. –tłumaczy kl. Krzysztof Pietrzak. – Póki mamy jeszcze ten świeży oddech staramy się odpowiedzieć sobie na pytanie w stosunku do chłopaków, którzy przyjeżdżają do naszego seminarium i prawdopodobnie mierzą się z tymi samymi pytaniami co my. – dodaje jeden z organizatorów rekolekcji.

Trzydniowe seminaryjne skupienie zakończy się niedzielną około 13:00 wspólnym obiadem, po którym uczestnicy rozjadą się do domów.

W latach ubiegłych tematyka rekolekcji powołaniowych dotyczyła: walki („Wierz i walcz”), filmu („Casting do filmu”), smaku („Wielka degustacja”) oraz pragnień („Spragniony?”).

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi powołał do istnienia 9 sierpnia 1921 roku pierwszy ordynariusz diecezji łódzkiej bp Wincenty Tymieniecki. Aktualnie w tej łódzkiej uczelni studiuje 40 alumnów, przygotowujących się do kapłaństwa w archidiecezji łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.