Archidiecezja Łódzka
Zgierz: Wielkie Święto Wiary | Drogowskazem do Chrystusa
10:00 | 11.01.2019 | Wyświetleń: 348 | Autor: Antoni Zalewski

Zgierz dołączył 6 stycznia 2019 roku  do 752 miejscowości w Polsce gdzie ulicami przeszedł jedenasty Orszak Trzech Króli. Pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi” Trzej Królowie wędrowali do Stajenki, żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus. Wraz z nimi w drogę do Betlejem udało się 1,2 mln uczestników w Polsce.

W Zgierzu po raz VI maszerował  Orszak Trzech Króli około 3000 tysięcy osób. Wraz z licznie zgromadzonymi mieszkańcami Zgierza w Orszaku maszerowały Władze Samorządowe uczniowie szkół z nauczycielami, księża proboszczowie z poszczególnych parafii, rodziny. Orszak pilotowała Powiatowa Komenda Policji w Zgierzu, która wspólnie ze Strażą Miejska czuwała nad zapewnieniem bezpieczeństwa. Na początku Orszaku była  Gwiazda Betlejemska i wszyscy podążali za nią .

Orszak rozpoczął się Msza Święta w pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, której przewodniczył i Słowo Boże skierował do mieszkańców ksiądz kan. Andrzej Chmielewski-Dziekan Dekanatu Zgierskiego. W homilii nawiązał do znaczenia Święta Trzech Króli. ,,Święto Trzech Króli jest jednym z pierwszych ustanowionych przez Kościół. Tego dnia świat dowiedział się poprzez trzech mędrców, przybyłych do miejsca narodzin Jezusa, o Jego istnieniu – stąd też mówimy o święcie Objawienia Pańskiego, nazywanego po grecku Epifanią.”

„Początkowo Święto Bożego Narodzenia i Objawienia się ludzkości Jezusa jako Zbawiciela obchodzono razem. Jednak od IV w. Epifania stała się w kościele wschodnim wspomnieniem i uobecnieniem trzykrotnego objawienia się Chrystusa światu – tria miracula, jakie dokonało się podczas chrztu Jezusa w Jordanie, w chwili pokłonu trzech Mędrców oraz w czasie pierwszego cudu Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej”- powiedział kaznodzieja.

Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu tak wyraził istotę święta Trzech Króli: „W uroczystości tej Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, która stała się i wciąż na nowo staje się udziałem tylu ludzi, ludów, narodów. Świadkami tego daru, jego nosicielami jednymi z pierwszych byli właśnie owi trzej ludzie ze Wschodu, mędrcy, którzy przybyli do stajenki, do Betlejem.(…)

Kościół staje się sobą, kiedy ludzie – tak jak pasterze i Trzej Królowie ze Wschodu – dochodzą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem wiary. ,, Epifania jest więc wielkim świętem wiary” (7 I 1979). Wiara jest gwiazdą wskazującą nam drogę do Chrystusa.

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy Orszaku z koronami na głowie , w radosnym nastroju śpiewając kolędy udali się do Szopki Bożonarodzeniowej przed kościołem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Do śpiewu  kolęd zachęcał Zespół Melodyjki pod przewodnictwem  Pani Beaty Pawłowskiej . Królowie złożyli dary, pokłonili się Jezusowi i złożyli życzenia mieszkańcom Zgierza. Na zakończenie ks. Dziekan podziękował wszystkim uczestnikom i organizatorom. Ks. Andrzej Blewiński podziękował ks. Dziekanowi za Słowo Boże skierowane podczas homilii wspieranie działań  Orszaku.

Nie mogło zabraknąć poczęstunku dla uczestników Orszaku. Stowarzyszenie Staniszewskiego w Zgierzu przygotowało słodkości oraz herbatą. Słodyczami częstowali Trzej Królowie. W rolę Królów wcielili się  ks. kan. dr Krzysztof Kołodziejczyk, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla, Paweł Królewiak –przewodniczący Rady Duszpasterskiej w parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wiktor Jarmoliński wieloletni prezes Asysty parafialnej w pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.