Archidiecezja Łódzka
Parafia Dobrego Pasterza: koncert świąteczny i jasełka
14:13 | 14.01.2019 | Wyświetleń: 663 | Autor: Antoni Zalewski

W miniony weekend w parafii Dobrego Pasterza w Łodzi miały miejsce dwa wydarzenia: koncert świąteczny Macieja Miecznikowskiego, a także jasełka przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi. 

Występ artysty odbył się w sobotę i był przepełniony radością, ciepłem, żartem i refleksją. Publiczność z dużym zainteresowaniem słuchała prezentowanych kompozycji. Wspólne śpiewanie z artystą, które także miało miejsce, jednoczyło wiernych, tworzyło atmosferę prawdziwej wspólnoty. W liturgicznym czasie Bożego Narodzenia takie akcenty mają szczególne znaczenie – podobnie jak rozmowa, wymiana doświadczeń, opowieści, wspomnienia.

W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, akustyczne wersje przebojów z oratoriów „Tryptyk Świętokrzyski” i „Siedem Pieśni Marii”. Pojawiły się również nastrojowe utwory około świąteczne, nowe akustyczne wersje przebojów Piotra Rubika „Jedenaste”, „Psalm Kochania”, Seweryna Krajewskiego „Mija Rok”, a także wybrane, liryczne utwory z autorskiej płyty „Będzie z nami dobrze”. Aranżacje nieco uwspółcześnione, bogate, ciekawe, przyjazne, przy żywym akompaniamencie gitary i akordeonu stworzyły w parafii ciepły, radosny, świąteczny nastrój, który na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.

13 stycznia 2019 r., w święto Chrztu Pańskiego, w parafii Dobrego Pasterza gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi, którzy przygotowali i przedstawili widowisko o Bożym Narodzeniu.

W pięknie udekorowanym kościele, wśród blasku świec i choinek, aktorzy z klasy 2b oraz 4b i 4c pragnęli wiernie odtworzyć wydarzenia sprzed 2000 lat. Wcielili się oni w postacie, które oczekiwały na przyjście Jezusa Chrystusa na świat. Na chwilę przenieśliśmy się do Betlejem, gdzie ówczesna społeczność witała nowonarodzone Dziecię. Wraz z pasterzami i trzema królami złożono pokłon i dary Świętej Rodzinie. Każdy świadek Bożego Narodzenia ofiarował z głębi serca Maleńkiemu to, na co było go stać. Ale i Ci, którzy sami niewiele mieli złożyli Chrystusowi dar chyba najcenniejszy, na który wskazał jeden z aktorów: „My, Jezuniu, dzieci Twoje, podarków nie mamy. Serca nasze przynosimy, przy żłóbku składamy”. Wymowa tego przedstawienia dla widza była jednoznaczna: dla Jezusa, tak naprawdę, liczą się nie dobra materialne, a miejsce i stan naszych serc.

Mieliśmy też okazję wysłuchania pięknych kolęd zaśpiewanych przez wykonawców. Inscenizacja została wyreżyserowana przez panie: Helenę Surmę i Katarzynę Kurek – nauczycielki religii. Oprawę muzyczną przygotowała pani Anna Sztekmiler – nauczycielka muzyki.

Jasełka zgromadziły w kościele licznych parafian, którzy podziwiali i radośnie oklaskiwali młodych wykonawców. W niejednym oku pokazała się łza wzruszenia. Wartość nacechowanej artyzmem inscenizacji podkreślił w słowach uznania i podziękowania ks. proboszcz, Czesław Duk.  Nagrodził on także młodych aktorów słodyczami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.