Orszak Trzech Króli w Budzynku i Domaniewie
10:36 | 08.01.2019 | Wyświetleń: 1464 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dzień 6 stycznia w Kościele Powszechnym jest przeżywany jako Uroczystość Objawienia Pańskiego. Tego dnia w parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Budzynku i parafii pw. św. Floriana w Domaniewie odbyły się po raz pierwszy Orszaki Trzech Króli.

Parafianie i goście z Budzynka (jednej z najmniejszych parafii Archidiecezji Łódzkiej) zebrali się przy kapliczce Matki Bożej. Ks. Tomasz Estkowski, proboszcz obydwu parafii przybliżył zebranym ideę inicjatywy Orszaku Trzech Króli, która obecnie zyskuje zasięg międzynarodowy. Po krótkiej modlitwie Trzej Biblijni Królowie wyruszyli do parafialnego kościoła, aby tam pokłonić się Małemu Jezusowi i złożyć swoje dary. Wszystko odbywało się przy śpiewie kolęd i pastorałek. Orszak Trzech Króli w Domaniewie wyruszył sprzed miejscowej Szkoły Podstawowej.

Po dotarciu na miejsce została odprawiona uroczysta Eucharystia, po której wszyscy podjęli wspólne kolędowanie. W Budzynku kolędy intonowali członkowie zespołu muzycznego z parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Maz., natomiast w Domaniewie kolędowaliśmy wraz z ewangelizacyjnym zespołem Magis 33.

Orszak Trzech Króli jest nową inicjatywą w obydwu parafiach. Parafianie żywo włączyli się w pomoc i przygotowanie przedsięwzięcia. Wrażenie robiły profesjonalne zaprzęgi konne, w których Dostojni Wędrowcy ze Wschodu mogli dotrzeć do betlejemskiego żłóbka. Parafianie również z własnej inicjatywy przygotowali królewskie korony.

Uroczystość Objawienia Pańskiego to także święto nadziei, że – na wzór Mędrców ze Wschodu – możemy dzielić się naszą wiarą z innymi. Nie chcemy zatrzymywać jej dla siebie, ale zanieść ją wszędzie tam, gdzie żyjemy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.