Archidiecezja Łódzka
Koncert Kolęd i Pastorałek w Ksawerowie
21:37 | 26.01.2019 | Wyświetleń: 483 | Autor: ks. Paweł Kłys
W wesołej i miłej atmosferze upłynęło niedzielne popołudnie w naszej parafii. 20 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu: Scholi Jezusowe Promyczki, Jezusowe Promyki i Zespołu Estrellas. Na samym początku ks. Proboszcz Stanisław Bracha przywitał bardzo serdecznie wszystkich licznie zgromadzonych parafian i gości. Celem koncertu było przeniesienie się, choć na chwilę jeszcze, w atmosferę świąt Bożego Narodzenia, którym towarzyszy piękna tradycja śpiewania kolęd. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i licznie zgromadzona publiczność nie kryła wzruszenia słuchając różnych melodii świątecznych. Młodzi artyści wykonali te najpiękniejsze kolędy i pastorałki w dość odważnej, noworocznej i radosnej konwencji.

Kolędy rzeczywiście posiadają szczególną moc. Łączą pokolenia, rodziny, ludzi. Sprawiają, że w cudowną Noc Bożego Narodzenia nikt nie czuje się samotny. Wystarczy tylko zaśpiewać, że Bóg się narodził, Bóg zstąpił na Ziemię i jest tu z każdym z nas. Znowu wstępuje w nas nadzieja, a Ci, którzy już odeszli znowu są z nami w naszych wspomnieniach. Chrystus się nam narodził. Daje nam nadzieję i radość. Ale ponieważ jesteśmy tylko ludźmi oczekujemy, że ta radość będzie już tu i teraz. Tworzymy swoje własne wyobrażenie tego, co Jezus nam obiecuje w Swoich narodzinach. W tym radosnym dniu nikt z nas nie myśli o tym, że to zapowiadane szczęście zrealizuje się na Krzyżu, a droga do pełnej radości wiedzie przez cierpienie. Zapominamy także, że Jezus narodził się w stajence ponad dwa tysiące lat temu, a dzisiaj, figurka Jezusa w żłóbku to tylko symbol, Jezus rodzi się w naszych sercach i to nie tylko w tę jedną noc, ponieważ: „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.” Kolęda to nasze uwielbienie dla narodzonego Boga, to wyraz naszej miłości i wdzięczności.

Na koniec ks. Proboszcz podziękował artystom za ich występ. Był to bardzo miły czas, podczas którego można było przedłużyć sobie radość Okresu Bożego Narodzenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie koncertu w ksawerowskim kościele, a przede wszystkim wykonawcom. Za uczestnictwo w koncercie składamy wszystkim słowa „Bóg Zapłać”.


Film z tego wydarzania znajdziemy tutaj, a galerię foto – tutaj.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.