Archidiecezja Łódzka
Koluszki: Orszak Trzech Króli
09:53 | 11.01.2019 | Wyświetleń: 618 | Autor: Antoni Zalewski

Mroźna aura oraz śnieg nie wystraszyły uczestników Orszaku Trzech Króli, który już po raz kolejny przeszedł w niedzielę 6 stycznia br. ulicami Koluszek.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP, po której podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach pod kierunkiem pań: M.Zychli i I. Jasiaczek zaprezentowali przedstawienie jasełkowe „Świąteczna Opowieść”. Przedstawienie to wprowadziło wszystkich w klimat świąt Bożego Narodzenia oraz w symbolikę pokłonu Mędrców ze Wschodu. Cały występ został nagrodzony gromkimi brawami przez przyszłych kolędników.

Przy wyjściu z kościoła zostały rozdane przez wolontariuszy papierowe korony, okolicznościowe naklejki i śpiewniki z kolędami. Na czele orszaku niesiona była gwiazda betlejemska, za którą maszerowali ministranci z kolorowymi flagami oraz królowie: Kacper, Melchior i Baltazar, w których role wcielili się ks. M. Czarnecki, J. Arndt i S. Głowacki. Uroczystemu przemarszowi towarzyszyło wspólne śpiewanie kolęd, przerywane refleksjami wyrażanymi przez animatorów pochodu – przedstawicieli organizatorów Orszaku Trzech Króli z Kościoła Domowego, którymi byli p. K. Banaszkiewicz i D. Urbańczyk. W trakcie uroczystego przejścia do stajenki, którą był kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, swoimi refleksjami podzielił się także ks. dziekan Krzysztof Nowak.

Po złożeniu hołdu Świętej Rodzinie przy wsparciu scholi Armia Pana wszyscy przybyli odśpiewali wspólnie kolędy, a następnie udali się na gorącą herbatę, przygotowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną i ciepłym bigosem, zorganizowanym przez rodziny Domowego Kościoła, a także mogli skosztować wypieków rodziców dzieci ze scholi. Przy rozpalonym nieopodal ognisku uczestnicy Orszaku mogli wspólnie dalej kolędować przy wsparciu p. P. Sasin oraz prowadzonej przez nią Armii Pana.

Mamy nadzieję, że inicjatywa ta przyczyniła się do integracji środowiska lokalnego i głębszego przezywania Święta Trzech Króli.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.