Archidiecezja Łódzka
IV Orszak Trzech Króli w Stróży
10:46 | 08.01.2019 | Wyświetleń: 961 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już po raz czwarty najmniejsza parafia w naszej Archidiecezji – św. Kazimierza w Stróży, dołączyła do setek miast i wiosek w uwielbieniu, radości i oddaniu pokłonu Nowonarodzonemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Po uroczystej Eucharystii o godz. 16.00, Orszak udał się do pobliskiej remizy OSP na Jasełka Bożonarodzeniwe, wystawione przez dzieci i młodzież parafialną, którego scenariusz przygotowała pani Stella Brocka.
Później już zostało wspólne kolędowanie w gronie licznie zgromadzonych parafian i miłych gości, z innych miejscowości oraz biesiadowanie do późnego wieczora. Za syty poczęstunek jesteśmy wdzięczni „Stowarzyszeniu Wsi Stróża”, która jak zawsze gościnnie przyjęła wszystkich obecnych.
Pragniemy aby inicjały C+M+B 2019 („Christus mansionem benedicat”, czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom”) zagościł we wszystkich domach naszej parafii, Archidiecezji i Ojczyzny. „Chrystusa nam się narodził!” – nie ma wspanialszej i piękniejszej dla nas nowiny.

Parafianie ze Stróży

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.