Archidiecezja Łódzka
Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim – Katolicka Szkoła Podstawowa i budynek administracyjno – gospodarczy”
12:21 | 20.01.2019 | Wyświetleń: 1295 | Autor: ks. Paweł Kłys

Celem projektu jest wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego budynków. Przedmiotowy projekt zakłada inwestycję w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do Archidiecezji Łódzkiej, zlokalizowanych przy ul. Głowackiego 11 w Tomaszowie Mazowieckim. Pozwoli to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano:

–  głęboką modernizację energetyczną budynków

– wymianę oświetlenia na wysoenergooszczędne oświetlenie LED

– modernizację systemu CO i CWU

– przyłączenie budynków do sieci cieplnej, budowę ciepłociągu i węzła cieplnego

– montaż wentylacji mechanicznej w budynku szkolnym

Realizacja inwestycji uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego – obiekty objęte projektem,  są użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Wartość projektu : 2 738 464,85 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 798 935,07 zł