Archidiecezja Łódzka
Abp Ziółek: kapłan powinien czuć, że każde słowo, które wypowiada, mówi prawdę o nim samym
14:35 | 30.01.2019 | Wyświetleń: 1763 | Autor: Antoni Zalewski

„To były pierwsze święcenia kapłańskie jakich udzielałam jako biskup pomocniczy w zastępstwie biskupa Józefa Rozwadowskiego w Katedrze Łódzkiej. Piękna grupa dziewięciu. Wszystkich ich możemy widzieć w Chrystusowym kapłaństwie w Kościele łódzkim. To wielka łaska za którą nieustannie trzeba Bogu dziękować”- mówił Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek podczas Mszy Św., która sprawowana była w Domu Księży Emerytów, w intencji kapłanów przeżywających w tym roku 36. rocznicę święceń.

„Trzydziesty stycznia 1983 roku. Dziewięciu młodych diakonów zmierza do Katedry. Lekki mróz, śnieg. Wszyscy przejęci po nocnym czuwaniu, stajemy przed ołtarzem. Przed nami Pasterz diecezji. Czy chcesz służyć, czy chcesz głosić słowo, czy chcesz sprawować święte tajemnice? Odpowiadaliśmy: tak, chcę, z Bożą pomocą. Stało się coś niezwykłego. Staliśmy się kapłanami Kościoła łódzkiego. Wychodząc z Katedry, każdy z nas mógł powiedzieć: jakaś moc przeogromna poczęła się we mnie”- mówił ks. Zbigniew Zgoda.

W tym roku swoją 36. Rocznicę święceń kapłańskich przeżywają: ks. Waldemar Bena, ks. Henryk Betlej, ks. Mateusz Cieplucha, ks. Antoni Cygora, ks. Marek Gębalski, ks. Marek Izydorczyk, ks. Paweł Lipiński, ks. Krzysztof Owczarek, ks. Zbigniew Zgoda.

W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup odnosząc się do przypowieści o ziarnie o którym była mowa w dzisiejszej Ewangelii podkreślił, że kapłani na mocy święceń uczestniczą w samym posłannictwie wcielonego słowa i że są głosicielami słowa w imię Chrystusa i samego Kościoła. Kapłan powinien rozwijać wielką zażyłość ze słowem Bożym i powinien być w pełni świadomym, że słowa jego posługi nie są jego, lecz tego, który go posłał. Kapłan powinien czuć, że każde słowo, które wypowiada, mówi prawdę o nim samym.

„Musimy także pamiętać, że jako kapłani, jesteśmy także ewangeliczną glebą, na którą Chrystus rzuca słowo prawdy o powołaniu nas do zbawienia. Im bardziej kapłan jest otwarty na przyjęcie słowa, tym bardziej staje się prawdziwym i wiarygodnym sługą słowa. Tym większa jest zbawcza skuteczność słowa”- zaznaczył Abp Ziółek.

Dalej Ksiądz Arcybiskup dodał, że „owocowanie słowa Bożego, nie dokonuje się bez trudu i wysiłku. Słowo Boże jest pełne mocy, ale aby mogło wydać 100 krotny owoc potrzebuje naszej współpracy. W tym musimy być dla naszych braci i sióstr wyraźnym znakiem i drogowskazem. Głosimy słowo i żyjemy słowem. Święty Paweł upomina nas, abyśmy innym głosząc naukę, sami nie zostali odrzuceni.”

Przed błogosławieństwem Ksiądz Arcybiskup zwracając się do jubilatów, ale także do kapłanów z Domu Księży Emerytów powiedział: „wszyscy czujemy się odpowiedzialni za Kościół łódzki. Wspieramy Go naszą posługą kapłańską, słowem, sakramentami, prowadzeniem wiernych drogami zbawienia, ale także naszym cierpieniem, naszym doświadczeniem i naszą modlitwą. Pragniemy, aby ten Kościół był jak najpiękniejszy w oczach tego, który jest jego Panem”.