Archidiecezja Łódzka
XXXIII Niedziela Zwykła – 18 XI 2018
11:30 | 17.11.2018 | Wyświetleń: 675 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 18 listopada 2018 r.

1. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest zarazem Świętem Akcji Katolickiej. Uroczyste obchody odbędą się w Bazylice Archikatedralnej w przeddzień w sobotę 24 listopada. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki. Poprzedzi ją wykład o godz. 17.00 prof. dra hab. Mariana Drozdowskiego, historyka PAN z Warszawy nt. „Narodziny niepodległości w Łodzi”.

2. Duszpasterstwo nauczycieli zaprasza w dniu 19 listopada 2018 roku o godz. 18.00 na spotkanie z ks. dr. Pawłem Gabarą na temat: „Świadczyć o miłości przez wiedzę”. Spotkanie będzie miało miejsce w Domu Studentek im. św. Urszuli Ledóchowskiej  (ul. Czerwona 6) prowadzonym przez Siostry Urszulanki.

3. Stowarzyszenie Łódzkie Klub „Amazonka” wraz z Duszpasterstwem Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza wszystkie osoby dotknięte chorobą nowotworową, ich rodziny i opiekunów na Mszę św. do Bazyliki Archikatedralnej 22 listopada 2018 r.  o godz. 17.00.

4. Centrum Służby Rodzinie zaprasza do udziału w Boskich Randkach przeznaczonych dla katolickich singli. Kolejna tegoroczna edycja odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2018 r. (Mikołajki) i rozpocznie Mszą św. w intencji dobrego męża i dobrej żony o godz. 18.00. Do udziału w tej edycji zaproszone są osoby w wieku 20-31 lat. Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 25 zł. Szczegółowe informacje na stronach Centrum Służby Rodzinie (www.csr.org.pl) lub na fanpagu.

5. Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest temat Nowej Ewangelizacji, na Ogólnopolską Konferencję Alpha, która odbędzie się̨ 24 listopada 2018 r. w łódzkiej Hali Expo. Tegoroczna edycja będzie dotyczyć kwestii ewangelizacji w kulturze. Wśród zaproszonych gości jest między innymi Ks. Abp Grzegorz Ryś. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.konferencja.alphapolska.org

6. Łódzka Caritas i Stowarzyszenie „Dom Wschodni” zapraszają parafie i wspólnoty do modlitwy i wsparcia chrześcijan na Bliskim Wschodzie poprzez inicjatywę „Różaniec za braci”. Zachęcamy do zapoznania się z opisem pomysłu (w załączniku lub na stronie www.domwschodni.pl) i do włączenia parafii w tę inicjatywę.

7. W kazaniach w niedzielę 18 listopada należy wykorzystać (nie czytać w całości) Orędzie Ojca Świętego Franciszka na II Światowy Dzień Ubogich, Biedak zawołał, a Pan go usłyszał.

8. Ofiary zebrane na tacę 18 listopada przeznaczone na Dom Opieki „Pomocna Dłoń” należy wpłacać w kasie Kurii.

9. Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Wyższe Seminarium Duchowne zapraszają kandydatów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy na Dzień Jedności Służby Liturgicznej, który odbędzie się w sobotę 24 listopada w Archikatedrze Łódzkiej oraz
w budynku Seminarium pod hasłem: „Niepolegli”.
Program naszego spotkania jest następujący:
9.30 – Zawiązanie wspólnoty
10.00 – Eucharystia
11.30 – Program powołaniowy przygotowany przez alumnów WSD
(podział na grupy po zakończeniu Eucharystii; przejście do seminarium)
14.00 – Zakończenie w Archikatedrze
Po Eucharystii zapraszamy kapłanów na posiłek i spotkanie informacyjne w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży (Skorupki 13).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.