Archidiecezja Łódzka
III Pielgrzymka Strażaków Województwa Łódzkiego
05:41 | 21.10.2018 | Wyświetleń: 830

20 października 2018 r. odbyła się w Lutomiersku zorganizowana przez Wojewódzkiego Kapelana Strażaków – ks. Adama Stańdo III Pielgrzymka Strażaków Archidiecezji Łódzkiej i Województwa Łódzkiego.

Tegoroczna pielgrzymka upamiętniała dwa bardzo ważne wydarzenia – 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Naród Polski oraz wydarzenia z 1958 roku – okresu komunizmu, niewoli sowieckiej, frontowej walki z Panem Bogiem i Kościołem Katolickim. Owocna działalność księży Salezjanów w Lutomiersku, a zwłaszcza ich wpływ na społeczność nie była mile widziana przez służby państwowe. Okres sowietyzmu i władz komunistycznych w Polsce widział zagrożenie w działalności Salezjanów na rzecz Ludowego Państwa. Punktem kulminacyjnym ataku ówczesnej władzy sowiecko-komunistycznej w Polsce było wydarzenie zorganizowane przez księdza dyrektora poświęcenie ołtarza św. Floriana patrona strażaków. Jest to jedyny ołtarz mozaikowy w Polsce ufundowany przez Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystego poświęcenia ołtarza św. Floriana w Lutomiersku dokonał 05 października 1958 r. ksiądz biskup J. Fondaliński. Natomiast Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński w specjalnym liście zwrócił się do strażaków słowami: „ Ołtarz ten jest strażackim wyznaniem wiary, że tak gorliwie budowało go 80 oddziałów z 4 powiatów, aby podtrzymać w swych szeregach piękną tradycję katolicką” Słowa Prymasa Polski były tylko potwierdzeniem wiernej służby strażaków , którzy w myśl hasła „ Bogu Na Chwałę, Ludziom Na ratunek” wypełniają swoje chrześcijańskie powołanie.

Ks. Kubrycht za zgromadzenie strażaków w kościele w Lutomiersku i zorganizowanie wśród nich zbiórki pieniężnej stanął przed Kolegium Karno-Administracyjnym władz komunistycznych i został osądzony na karę grzywny w wysokości 1500 zł, a w konsekwencji musiał opuścić Lutomiersk. Zdawałoby się, że 40 lat po odzyskaniu niepodległości Polacy żyją w wolnym, niezależnym kraju. Patrząc na sytuację, która wydarzyła się w 1958r. w Lutomiersku można stwierdzić, że było to wielkim kłamstwem wolności. Wydarzenia w Lutomiersku, dawały obraz niewoli człowieka, jego sumienia i braku możliwości działań strażackich.

Wyjątkowość roku 2018 daje nam jasność wydarzeń historycznych. 100 rocznica Odzyskania Niepodległości i 60 rocznica poświęcenia mozaikowego ołtarza św. Floriana w Lutomiersku skłoniła nas, Strażaków, do wspólnego dziękczynienia na III Pielgrzymce Strażaków . Uroczystą mszę świętą odprawił J.E. ks. bp. Ireneusz Pękalski , wojewódzki kapelan strażaków w Łodzi ks. Adam Stańdo i księża kapelani.

III pielgrzymka strażaków zgromadziła ponad sześciuset strażaków z pocztami sztandarowymi na czele z łódzkim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosławem Wlazłowskim, komendantami miejskimi i powiatowymi, prezesem zarządu wojewódzkiego Rzeczypospolitej Polskiej dh Janem Rysiem i prezesami powiatowymi.

Ksiądz biskup Ireneusz w swoim słowie odniósł się do świętości życia osobistego, przywołując słowa Ojca Świętego Franciszka powiedział:” Każdy z nas może zostać świętym, a szczególnie strażacy mający za swojego patrona św. Floriana i jednoczący się pod hasłem: Bogu na chwałę , ludziom na ratunek”. Zgromadzeni na mszy świętej strażacy godnie upamiętnili lutomierskie wydarzenia z 1958r.