Archidiecezja Łódzka
I Kongres Świętej Faustyny w Łodzi – referaty
15:26 | 04.10.2018 | Wyświetleń: 844

W czasie I Kongresu Świętej Siostry Faustyny wygłoszono referaty związane z osobą Apostołki Bożego Miłosierdzia, Jej pobytem w Łodzi oraz Jej pobożnością i duchowością. Panel pierwszy zatytułowany był „Łódź – miasto wybrane przez Boga – Ziemia Obiecana w drugi „Rozeznanie, spowiednictwo, kierownictwo duchowe”. 

O obrazie Jezusa Miłosiernego, Koronce do Bożego Miłosierdzia, świątyniach Archidiecezji Łódzkiej związanych z kultem miłosierdzia oraz wielu inicjatywach związanych z Miłosierdziem mówił w swoim przedłożeniu ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek. Przypomniał on, że Łódź jest jednym miastem, któremu patronuje św. Faustyna Kowalska, że w sercu tego miasta znajduje się pomnik Apostołki Miłosierdzia. Wspomniał o tym, że podejmowane jest tutaj wiele dzieł związanych z popularyzowaniem orędzia Miłosierdzia Bożego, by wspomnieć tylko koronkę na ulicach miast świata, Festyn Miłosierdzia czy łódzki szlak św. Faustyny.

Siostra Elżbieta Siepak ze zgromadzenia ss. Matki Bożej Miłosierdzia w swoim referacie wskazała na praktyki pobożnościowe, które cechowały Helenę Kowalską, kiedy podejmowała pracę w Łodzi. Codzienna Msza święta, odwiedzanie chorych i konających oraz opieka nad nimi, praktyka postu trzy razy w tygodniu, a w czasie wielkiego postu – codzienny post oraz pobożność Maryjna to rys pobożność z którym Helenka przyszła do klasztoru w Warszawie.

Znany i ceniony historyk Łodzi senator Ryszard Bonisławski w swoim przedłożeniu zaprezentował Łódź fabryczną w jakiej przyszło żyć i pracować Helenie Kowalskiej. Zwrócił on uwagę na zdumienie miastem, które towarzyszyło wszystkim przeprowadzającym się z prowincji do niemal metropolii manufaktur, którą była Łódź. To przecież w Łodzi przed wojną było blisko 1000 fabryk, w których pracowało od 10 osób do nawet 8 tyś. ludzi.

O rozeznaniu w życiu duchowym mówił w drugiej części pierwszego dnia Kongresu ksiądz biskup Ireneusz Pękalski. Zwrócił on uwagę na słowa Jana Pawła II o sumieniu w którym dokonuje się rozeznanie, jakie wypowiedział papież podczas pielgrzymki Skoczowie oraz w czasie jednego z Apelów Jasnogórskich w Częstochowie.  Ksiądz biskup podzielił się także z zebranymi świadectwem swojego rozeznania powołania i drogą do kapłaństwa.

Były kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – ksiądz biskup Jan Zając przedstawił drogę kierownictwa duchowego, które było bardzo mocno obecne w życiu siostry Faustyny Kowalskiej. Prelegent przywołując fragmenty z Dzienniczka wskazywał jak ważną rolę odegrał w życiu duchowym św. Faustyny spowiednik, z którym nie tylko dzieliła się tym, co usłyszała od Pana Jezusa, ale także swoimi wątpliwościami, czy aby dobrze rozumie, to co Jezus do niej mówi.

W ostatnim przedłożeniu, które zaprezentował ks. dr hab. Mirosław Nowosielski wskazał na olbrzymie znaczenie sakramentu pokuty i pojednania jako środka terapeutycznego dla duszy i umysłu. Przywołując objawienia św. Faustyny zauważył, że Chrystusowe wezwanie dotyczące Miłosierdzia skierowane do Faustyny, a przez nią do całego świata ma wymiar leczniczy. Psychologia ma duże znaczenie, ale aby uleczyć duszę potrzebny jest sakrament pokuty i pojednania oraz kierownictwo duchowe. Psychologia może tylko pomóc, ale sakramentu nie zastąpi.

Po zakończeniu prelekcji był czas na zadawanie pytań wykładowcom.