Archidiecezja Łódzka
Ziemia odkrywa swoje tajemnice – tajemnice cmentarza parafii Budzynek
11:23 | 06.09.2018 | Wyświetleń: 2323

Historia każdego narodu, każdej ojczyzny choćby najmniejszej to także ziemia i groby. Także na terenach Polskich ustala się nowe i nierzadko dotychczas nieznane miejsca pochówku żołnierzy nie tylko polskich, ale także pruskich i niemieckich. Na podstawie zebranych ustnych przekazów miejscowej ludności z oraz na podstawie decyzji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, w sierpniu br. na cmentarzu parafialnym w Budzynku miała miejsce ekshumacja szczątków żołnierzy. Według wspomnianych przekazów złożono tam szczątki 2 lub 3 żołnierzy niemieckich z czasu II wojny światowej. Ziemia jednak znów zaskoczyła badaczy…

Podczas badań ekshumacyjno – archeologicznych odnaleziono szczątki aż 7 osób wraz resztkami umundurowania; odnaleziono resztki papierośnicy, klamrę oraz guziki od mundurów. Właśnie na podstawie guzików ustalono, co było kolejnym zaskoczeniem, że są szczątki żołnierzy armii pruskiej z 1914 roku. Na podstawie badań historycznych wiadomo, że w październiku 1914 roku odbyła się na tym terenie jedna z pierwszowojennych batalii. Co więcej, nie jest wykluczone, że mamy tu do czynienia z bardzo ważnym znaleziskiem. Wśród walczących wówczas w cesarsko-królewskiej armii znajdowały się również oddziały złożone z wcielonych do niej żołnierzy polskich głównie z terenów Wielkopolski i Kujaw co daje podstawy twierdzić, że mamy tu do czynienia z żołnierzami polskiej narodowości. Niestety nie odnaleziono dystynkcji, nieśmiertelników ani innych artefaktów, które mogłyby pomóc w szczegółowej identyfikacji pochowanych w Budzynku żołnierzy. Szczątki tych żołnierzy nie były kompletne, co pozwala przypuszczać, że musiały być przywiezione na cmentarz w niedalekiej przeszłości, a odkryte zapewne przy realizacji którejś inwestycji w rejonie. Po przeprowadzeniu badań IPN podejmie decyzję, czy szczątki zostaną pochowane na cmentarzu niemieckich żołnierz w Bartoszach k. Ełku w specjalnej kwaterze dla żołnierzy z I wojny światowej, czy zapadnie decyzja o ich pochowaniu na jednym z okolicznych cmentarzy wojennych z I wojny światowej.

Fundacja „Pamięć” zajmująca wspomnianymi wyżej działaniami, na mocy porozumienia międzynarodowego zawartego miedzy rządami Polski oraz Niemiec w 2003 roku, prowadzi podobne prace na terenie całego kraju poszukując szczątków polskich i niemieckich żołnierzy czasu II wojny światowej. Jak się jednak okazuje trafiają się znaleziska jak wyżej opisane, kiedy odnajdują się szczątki starsze, jak te z Budzynka pochodzące z okresu I wojny światowej. Przedstawiciele Fundacji zwracają więc się z apelem o udzielanie wszelkich możliwych informacji dotyczących miejsc pewnych lub domniemanych pochówków żołnierskich z II wojny światowej. Dzięki temu wielu odnalezionym w ten sposób żołnierzom przywrócono ich tożsamość, uhonorowano pogrzebem wojskowym, a wielu bezimiennych złożono z szacunkiem należnym zmarłym na wspólnych żołnierskich cmentarzach.