Archidiecezja Łódzka
Zmarł ś.p. O. Romuald Dobrzyński
15:00 | 14.08.2018 | Wyświetleń: 1938 | Autor: Antoni Zalewski

12 sierpnia bieżącego roku w Domu Zakonnym w Łodzi zmarł o. Romuald Dobrzyński cp. 

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie 13.00 w piątek 17 sierpnia 2018 r. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Łodzi przy Al. Pasjonistów 23. Przewodniczyć jej będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Marek Marczak, homilię wygłosi O. Prowincjał Łukasz Andrzejewski cp. Po Liturgii eucharystycznej, Świętej Pamięci o. Romuald zostanie pogrzebany w grobowcu zakonnym na Cmentarzu pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Szczecińskiej w Łodzi.

O. Romuald urodził się On 8 kwietnia 1931 r. w Szreńsku koło Mławy. Na Chrzcie świętym otrzymał imię Ignacy. Pierwsze śluby zakonne złożył 4 września 1951 r., natomiast Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1957 r. Od 1984 r. przynależał do łódzkiej wspólnoty Pasjonistów i posługiwał w Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej jako niestrudzony spowiednik oraz pocieszyciel chorych i strapionych.

Kuria Metropolitalna Łódzka

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.