Archidiecezja Łódzka
Zgierz: Półkolonie z patriotycznym akcentem w Roku Jubileuszu 100- lecia odzyskania Niepodległości
12:46 | 09.08.2018 | Wyświetleń: 586

Akcja Katolicka organizując półkolonie wspólnie z parafią  pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, nawiązała w programie do Roku 2018 związanego z  Jubileuszem 100-  lecia odzyskania Niepodległości w Polsce. Zorganizowała  kilka wycieczek, aby dzieci mogły poznać historię, bohaterów Powstania Styczniowego, twórców Niepodległości w Polsce.

Podczas wyjazdów  dzieci  zapaliły znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów:  Powstania Styczniowego na cmentarzu w Dobrej, Placu Stu Straconych w Zgierzu, w Warszawie  na Cmentarzu Bródnowskim  pod pomnikiem rodziny Dmowskich, Armii Krajowej, Katyńczyków, naszej sponsorki kolonii, półkolonii Pani Ewy  w Łodzi pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki, dotarliśmy  też do Sanktuarium Narodowego AndrzejaBoboli w Warszawie. Dzieci uczestniczyły we Mszy Świętej w Sanktuarium Świętego Antoniego w Łagiewnikach, które obchodzi w tym roku 100- lecie powrotu do klasztoru O. Franciszkanów.

Dzieci dowiedziały się  dlaczego  święto 11 listopada obchodzone jest jako najważniejsze Święto Narodowe w Polsce. Związane to jest z rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami okupantów.   I Wojna Światowa zakończyła się właśnie 11 listopada 1918 r. po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim. W tym dniu Polska powróciła na mapę Europy- mówił przewodnik.

Jednym z punktów programu było spotkanie z Ojcem Jezuita u Św. Andrzeja Boboli,  Patrona Polski w Sanktuarium Narodowym w Warszawie. O. Jezuita opowiadał o Świętym Andrzeju Boboli i Jego postawie patriotycznej, dzieci słuchały i zadawały wiele pytań. Ojciec zapoznał nas także z historią męczeńskiej śmierci Św. Andrzeja Boboli i Jego charyzmatami.

Kolejnym punktem programu była – Archikatedra św. Jana Chrzciciela. Świątynia stanowi jeden z najważniejszych panteonów narodowych Polski. W jej wnętrzach pochowano wiele znaczących osobistości ze świata polityki, kultury i religii. To również tutaj, w 1791 r., zaprzysiężona została pierwsza w Europie konstytucja – Konstytucja 3 Maja.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela stanowi jeden z najważniejszych panteonów narodowych Polski. W jej wnętrzach spoczywa wiele zasłużonych dla Polski osobistości, jak król Stanisław August Poniatowski, Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki, Ignacy Jan Paderewski, Kazimierz Sosnkowski, kardynałowie August Hlond i Stefan Wyszyński czy też Henryk Sienkiewicz.

Udaliśmy się z dziećmi  pod -Pomnik Powstania Warszawskiego- ku  czci Polaków walczących w 1944 w Powstaniu Warszawskim .

Podczas półkolonii dzieci uczestniczyły w Mszy Świętej w Sanktuarium w Łagiewnikach i zapoznały się z historią patronów tego Sanktuarium, w Wieruszowie w Sanktuarium Chrystusa Pięciorańskiego i bohaterską postaw O. Augustyna Kordeckiego obrońcą Jasnej Góry.

W katedrze Św. Krzyża w Warszawie- dzieci zapoznały się z historią  pułkownika Bolesława Mościckiego, dowódcy Ułanów Krechowieckich i oficerów i ułanów pułku poległych ku chwale Ojczyzny, a także Zygmunta Krasińskiego  wybitnego poety zaliczanego do naszych wieszczy narodowych.

Były w  gospodarstwie agroturystycznym w Chruścinie, kąpały się w kąpielisku w Arturówku, bawiły się  Parku Miejskim w Zgierzu, zwiedzały Kopalnię Soli w Kłodawie, Sanktuarium w  Skoszewie, zwiedzały  ruiny zamku w Besiekierach. Uczestniczyły  w zajęciach muzealnych w Oporowie, Nieborowie.  Bawiły się na  dyskotece, śpiewały przy ognisku i pieczeniu kiełbasek, karmiły  zwierzęta w Chruścinie. Uczestniczyły w zajęciach sportowych  na boisku Orlik w Zgierzu.

Serdeczne słowa podziękowania składamy osobom które wspierały to dzieło: ks. Andrzejowi Blewińskiemu proboszczowi, ks. Tomaszowi Cylińskiemu, Mariannie Strugińskiej –Felczyńskiej, Hannie  Florczak, Alinie Leszczak , Marii Rogali, Urszuli Kucharskiej, Aleksandrze Adamczyk, Zuzannie   Pińkowskiej , Szymonowi Wieczorkowi, Felicji Kowalskiej,   Markowi Wietrzykowi, Michałowi Kiriczenko i Andrzejowi, oraz rodzicom Agnieszce i Ewelinie, przewodnikowi Piotrowi .Dziękujemy  wszystkim darczyńcom.- Urzędowi Miasta Zgierza, Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, Fundacji NON IRON i Kółko Graniaste, Lucynie Drygalskiej, Bankowi Spółdzielczemu w Zgierzu, bez ich  wsparcia nie byłoby  możliwe dostarczenie tyle radości dzieciom. Dzięki zaangażowaniu w/w osobom Akcja Katolicka wspólnie z Ks. Proboszczem  mogły zorganizować  półkolonie w parafii Matki Boskiej Akcji Katolickiej –dwa turnusy po 50 osób. Osoby zaangażowane  wolontariat  swoją postawą dają przykład miłości do drugiego człowieka  a tym samym  postawy chrześcijańskiej.