Archidiecezja Łódzka
Finał Konkursu „Nasze Dziedzictwo” – 2018
08:02 | 11.05.2018 | Wyświetleń: 1397

Już po raz czwarty w siedzibie Katolickich Szkół SPSK przy ulicy Nałkowskiej 2 odbył się finał Konkursu Historyczno-Religijnego „NASZE DZIEDZICTWO”.

Tym razem z racji setnej rocznicy odzyskania niepodległości temat konkursu brzmiał: ”Drogi do niepodległości”. Konkurs Historyczno – Religijny jest przedsięwzięciem tematycznym organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej Łódzkiej i Katolickie Gimnazjum im. Świętej Faustyny Kowalskiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi w porozumieniu z Muzeum Tradycji Niepodległościowej. Patronat nad konkursem sprawuje Arcybiskup Metropolita Łódzki. Wojewódzką Komisję Konkursową powołuje Łódzki Kurator Oświaty. W konkursie mogą brać udział uczniowie siódmych klas szkół podstawowych oraz drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Tematyka i zakres chronologiczny konkursu obejmował w tym roku dzieje Polski od konfederacji barskiej z lat 1768-1792 do pokoju ryskiego w 1921 roku.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolny – polegał na napisaniu pracy na jeden z trzech tematów, drugi etap polegał na wykazaniu się wiedzą historyczną w trakcie pisemnego testu. Do trzeciego, ostatniego etapu zakwalifikowanych zostało 11 uczniów z siedmiu szkół województwa łódzkiego.
W skład czteroosobowej komisji wojewódzkiej wchodzili: Romana Cybulska – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty, ks. Marcin Wojtasik – przedstawiciel Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej Łódzkiej, Sebastian Adamkiewicz – przedstawiciel Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Genowefa Pieszyńska – przedstawiciel Katolickiego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Łodzi.

W ostatnim etapie uczniowie udzielali ustnych odpowiedzi na pytania obejmujące wiedzę zawartą w literaturze konkursowej. Laureatami zostali uczniowie z sześcioma najwyższymi wynikami. Finalistami zostali uczniowie, którzy uzyskali pięć kolejnych najwyższych wyników.

Tytuł laureata otrzymały następujące osoby:
Adam Krogulecki z Katolickiego Gimnazjum SPSK w Łodzi
Jan Żaczek z Katolickiego Gimnazjum SPSK w Łodzi
Anna Chojnacka z Gimnazjum nr 1 w Zgierzu
Weronika Frydrychowska ze Szkoły Podstawowej w Chociwiu
Kacper Czernik z Gimnazjum Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła”
Jakub Morawski z Gimnazjum Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła”.

Po odczytaniu wyników głos zabrali przedstawiciele jury, którzy podsumowali wyniki konkursu. Nagrody: książkowe nowości historyczne, koszulki patriotyczne, pen-drive, okolicznościowe kalendarze ufundowali: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Katolickie Gimnazjum SPSK w Łodzi, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowej. Laureaci i finaliści konkursu otrzymali punkty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół. Oprawę muzyczną konkursu przygotowali nauczyciele  i uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia z ulicy Nałkowskiej 2.