11. Ekumeniczna Droga Światła ulicami Zgierza (2018)
06:16 | 01.04.2018 | Wyświetleń: 1414 | Autor: ks. Paweł Kłys

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 8 kwietnia 2018 r. – o godz. 19.05 z kościoła Matki Bożej Dobrej Rady po raz jedenasty wyruszy na ulice Zgierza Ekumeniczna Droga Światła (Via Lucis). Jest to nabożeństwo nawiązujące swoim układem do Drogi Krzyżowej i obejmuje 14 stacji, a rozważania dotyczą życia Zmartwychwstałego Jezusa oraz rodzącego się Kościoła. Uczestnicy przejdą z paschałem ulicami: Romualda Mielczarskiego, Długą, gen. Wł. Sikorskiego, ks. Szczepana Rembowskiego i Spacerową na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, gdzie pod krzyżem Droga Światła zakończy się błogosławieństwem kapłańskim.

W tym roku na zaproszenie organizatorów nabożeństwu przewodniczył będzie Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie.

Organizatorzy: Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński oraz Klub Inteligencji Katolickiej m. ks. Andrzeja Świątczaka w Zgierzu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.