Tkanina artystyczna i malarstwo- wystawa Józefa Jakubczyka i jego uczniów
14:00 | 08.03.2018 | Wyświetleń: 1087 | Autor: Antoni Zalewski

W dniach 11 marca – 4 kwietnia 2018 r. w Galerii „U Panien” /na piętrze/ prezentowana będzie wystawa tkaniny artystycznej i malarstwa Józefa Jakubczyka i jego uczniów.

Józef Jakubczyk urodził się w 1954 r. w Poświętnem n/Pilicą. W 1979 r. uzyskał dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Zajmuje się twórczością w dziedzinie tkaniny artystycznej i malarstwa. Od 1980 r. brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.
Prace prezentowane na tej wystawie są rezultatem warsztatów artystycznych prowadzonych przez niego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie.


Uczestnicy wystawy
Tkanina artystyczna: Alicja Bujacz, Jadwiga Cieślak, Teresa Domagała, Janina Gawor, Jadwiga Jańczyk, Zofia Kochel, Urszula Michałek, Halina Skoczyńska, Krystyna Stokłosa, Urszula Susmęd, Alfreda Tarnowska.
Malarstwo: Dariusz Bujacz, Lesław Jańczyk, Agata Klimczyk, Anna Maciocha, Dorota Milczarek, Iwona Perkowska, Andrzej Tkacz.

 Wernisaż wystawy w niedzielę 11 marca 2018 r. o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny! Wejście od pl. Kościuszki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.