Piotrków Tryb.: Światowy Dzień Poezji
09:49 | 13.03.2018 | Wyświetleń: 1358 | Autor: Antoni Zalewski

Od 1999 roku 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO i stało się impulsem dla promocji poezji poprzez organizowanie różnych wydarzeń artystycznych. Piotrków Trybunalski ze swoją bogatą historią i niepowtarzalnym klimatem sprzyja poetyckim nastrojom.

Dwa lata temu Centrum idei „Ku Demokracji” zainicjowało wiele akcji promujących czytanie, słuchanie, śpiewanie i recytowanie poezji. W tym roku chcemy ponownie zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na trwałą obecność tekstów poetyckich w codziennym życiu. Planujemy m.in. rozdawanie „miniksiążek” z wierszem w autobusach MZK, kawiarniach, pubach, przychodniach lekarskich, publiczne czytanie poezji w szkołach, akcje internetowe itp.

Kulminacyjnym punktem obchodów, o godz. 19:00 na dziedzińcu CiKD, będzie koncert ELŻBIETY ADAMIAK – artystki od wielu lat zajmującej w Polsce wyjątkowe miejsce w nurcie poezji śpiewanej. Zapraszamy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.