Ekstremalna Droga Krzyżowa Piotrków Trybunalski
08:06 | 12.03.2018 | Wyświetleń: 1737 | Autor: ks. Paweł Kłys

W piątek 23 marca 2018 r. po raz piąty wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jest to całonocny ponad 40 kilometrowy marsz w milczeniu i samotności, przerywany jedynie rozważaniami Misterium Męki Pańskiej. Wyzwanie to skierowane jest do osób wytrzymałych i sprawnych fizycznie, które czują duchową potrzebę zjednoczenia się z Panem Jezusem w bólu i cierpieniu, ofiarując mu całonocny wysiłek i medytację. W tym roku dla uczestników przygotowane zostały cztery trasy: do Paradyża, Parzna, Przedborza oraz Inowłodza.

Patronat Honorowy nad EDK objął w tym roku Metropolita Łódzki Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 19:00 w Kościele Akademickim Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej: www.edk.org.pl.

Dla uczestników i zainteresowanych przewidujemy spotkanie, na którym będzie można zadać wszelkie pytania i porozmawiać o ewentualnych wątpliwościach. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 18 marca 2018 r., po Mszy Świętej o godzinie 20:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.