Centrum Służby Rodzinie | Warsztaty Kreatywności
10:00 | 15.03.2018 | Wyświetleń: 1212 | Autor: Antoni Zalewski

Myślisz, że sprawdzone metody zawsze są najlepsze, słyszane wcześniej piosenki najładniejsze, a zmian powinno się unikać, bo oznaczają kłopoty? Nie pozwól, aby takie myślenie uśpiło Twoją kreatywność!

Albert Einstein uważał, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. Dlatego jeśli chcesz odkryć źródła twórczego myślenia, otworzyć się na generowanie nowych oryginalnych pomysłów, lepiej poznać siebie i ciekawie spędzić czas, to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy!

Centrum Służby Rodzinie organizuje warsztaty kreatywności dla Singli, którzy chcą rozbudzić swoją kreatywność, poznać nowe osoby i spędzić czas w świetnej atmosferze. Wydarzenie odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. w godzinach 10-13 w auli Centrum Służby Rodzinie przy ul. Broniewskiego 1a. Zapisy na warsztaty będą przyjmowane od 9 marca (piątek) do 27 marca (wtorek) na adres lemanowicz@csr.org.pl. Koszt udziału w wydarzeniu to 15 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy regulamin warsztatów kreatywności jest dostępny na stronie internetowej: www.csr.org.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. 607 141 141.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.