Archidiecezja Łódzka
O synodzie słów kilka… – aspekt prawny synodu
12:00 | 26.01.2018 | Wyświetleń: 1143

O tym jak przygotować i przeprowadzić Synod Diecezjalny informują przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zaś po jego zakończeniu, prawo Kościoła zaleca przygotowanie dokumentu, który następnie przesyła się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zatwierdzenie. O dokumentach synodalnych i posynodalnych mówi ks. dr Zbigniew Tracz, kanclerz kurii.