Archidiecezja Łódzka
IV Synod Archidiecezji Łódzkiej
16:56 | 20.01.2018 | Wyświetleń: 6581 | Autor: ks. Paweł Kłys

W sobotę 27 stycznia odbędzie się liturgiczne rozpoczęcie IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, – który ma być przygotowaniem do zbliżającego się jubileuszu 100-lecia Diecezji łódzkiej i powrotem do początków – napisał do swoich wiernych w II liście pasterskim abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki. Jest to kontynuacja tego co, zapoczątkował poprzedni ordynariusz łódzki abp Marek Jędraszewski. Zgromadzenie diecezjalne ma mieć wymiar praktyczny i odnieść się do realnych działań Kościoła łódzkiego dziś i w przyszłości.

– Synod ma mieć charakter pastoralny – potrwa trzy lata, a najważniejsza jego praca będzie przebiegać w zespołach synodalnych: parafialnych i dekanalnych, a także powstałych w rozmaitych kościelnych środowiskach: od seminarium począwszy, przez wszystkie, jak ufam, ruchy eklezjalne, stowarzyszenia i wspólnoty. Zapraszam do tej pracy WSZYSTKICH! Proszę, włączcie się: dajcie swój czas, modlitwę, chęć wspólnej pracy, wymiany myśli, podzielenia się wiarą, swego widzenia Kościoła – Jego problemów i potrzeb. – podkreśla arcybiskup Grzegorz.

W czasie trzyletnich prac synodalnych, podjęte zostaną trzy główne tematy: młodzież, rodzina i parafia. Pragnieniem arcybiskupa łódzkiego, które przekazuje w liście, jest oparcie prac komisji synodalnych o dokumenty papieskie – refleksję nad młodzieżą, a w szczególności nad przekazem wiary młodemu pokoleniu oprzemy w dużej mierze na lekturze papieskiej encykliki Lumen fidei; sprawy rodziny spróbujemy przeczytać w świetle adhortacji Amoris laetitia; wreszcie wizję parafii jako dynamicznej wspólnoty uczniów-misjonarzy spróbujemy zaczerpnąć z programowej adhortacji papieża Franciszka: Evangelii gaudium. Już teraz zapraszam do lektury, lub re-lektury, tych papieskich tekstów. – dodaje pasterz Kościoła łódzkiego.

Abp Ryś w swoim liście skierowanym do wiernych przed rozpoczęciem Synodu wskazał na to, że zarówno synod, który się rozpoczyna, jak i jubileusz do którego synod przygotowuje, są łaską daną ku nawróceniu: indywidualnemu i wspólnotowemu. – To pierwsze dokona się w osobistym spotkaniu każdego z nas z Panem. Ważne jest jednak również owo nawrócenie wspólne: każdej ze wspólnot, w jakiej żyjemy: od rodziny i parafii począwszy, poprzez małe grupy w ruchach i innych rzeczywistościach kościelnych – po całą, wielką wspólnotę naszej archidiecezji. – podkreśla.

Do udziału w Synodzie zaproszeni są wszyscy i każdy może wziąć w nim czynny udział. – Jeszcze raz zapraszam: wszyscy się stańmy IV Synodem Naszej Archidiecezji – apeluje metropolita łódzki.


zobacz także: