Rekolekcje Adwentowe w Archikatedrze
10:44 | 11.12.2017 | Wyświetleń: 2396 | Autor: ks. Paweł Kłys

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje adwentowe w Archikatedrze Łódzkiej. W tym roku poprowadzi je pan Lech Dokowicz. Jest on reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym, dokumentalistą. Lech Dokowicz jest twórcą takich filmów jak: Ostatnie wezwanie, Ja Jestem, Duch, Egzorcyzmy Anneliese Michel. Był on również jednym z pomysłodawców akcji: Różaniec do Granic oraz Wielka Pokuta.

Rekolekcji rozpoczną się we środę 13 grudnia o godzinie 18.00 i potrwają do piątku 15 grudnia. Każdego dnia spotykamy się na Eucharystii w katedrze a po Mszy Św. (czyli ok. 19.00) konferencja Lecha Dokowicza, prezentacja jednego z jego filmów oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.

Temat rekolekcji: *KTÓŻ, JAK BÓG?*

Oto program:

*1 dzień – środa 13 grudnia*

*18.00 – 18.45 – Eucharystia*

*19.00 – 20.30 – Konferencja: Walka duchowa w przestrzeni I Przykazania*

*20.30 – 21.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu*

 

*2 dzień – czwartek 14 grudnia*

*18.00 – 18.45 Eucharystia*

*19.00 – 20.30 Konferencja: Walka duchowa w przestrzeni VI Przykazania*

*20.30 – 21.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu*

 

*3 dzień – piątek 15 grudnia*

*18.00 – 18.45 Eucharystia*

*19.00 – 20.30 Konferencja: Duch Święty, Kościół, Wspólnota.*

*20.30 – 21.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu*

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.